Δημιουργία ρολογιού στο Scratch

hΔημιουργήστε ένα ρολόι στο scratch με τη βοήθεια της  εντολής  επανέλαβε Χ, ώστε να προσομοιώσουμε την κίνηση των δεικτών του ρολογιού για μία ολόκληρη ημέρα και στη συνέχει για πάντα.

Χρειαζόμαστε 3 αντικείμενα και ένα υπόβαθρο. Τα αντικείμενα αντιστοιχίζονται στους 3 διαφορετικούς δείκτες του ρολογιού και το υπόβαθρο στο καντράν του. Για την επίλυση του προβλήματός μας θα βασιστούμε στον υπολογισμό του αριθμού των φορών που ο κάθε δείκτης του ρολογιού θα στρέφεται σε επίπεδο λεπτού, ώρας και 24ωρου.

Για το δείκτη των δευτερολέπτων θέλουμε απλά να πραγματοποιεί μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό του σε 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να αλλάζει θέση κάθε ένα δευτερόλεπτο, τότε θα πρέπει να γυρίζει κατά 360 μοίρες/60 δευτερόλεπτα =6 μοίρες κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό, στο ένα λεπτό θα βρίσκεται στη θέση από την οποία ξεκίνησε.

Για το δείκτη των λεπτών, επιζητούμε το ίδιο αποτέλεσμα με τη διαφορά ότι ο δείκτης θα πρέπει να βρεθεί ξανά στην αρχική του θέση μετά από 60 λεπτά. Αν θέλουμε να αλλάζει θέση κάθε λεπτό, τότε θα πρέπει να περιστρέφεται κατά 6 μοίρες κάθε 60 δευτερόλεπτα.

Τέλος, για το δείκτη των ωρών, θέλουμε να μετακινείται 1 φορά κάθε ώρα και σε 12 μετακινήσεις να έχει περιστραφεί γύρω από τον εαυτό του. Άρα θα μετακινείται κάθε 60 λεπτά=60*60 = 3600 δευτερόλεπτα, ενώ η περιστροφή του θα πρέπει να είναι 360 μοίρες /12 φορές=30 μοίρες κάθε φορά.

Αν θέλουμε να προσομοιώσουμε το ρολόι μας μόνο για μια ημέρα, τότε χρειαζόμαστε:

  • 60*60*24 = 86400 κινήσεις του δείκτη των δευτερολέπτων
  • 60*24 = 1440 κινήσεις του δείκτη των λεπτών
  • Και 24 κινήσεις του δείκτη των ωρών.

Κατεβάστε το ρολόι και χρησιμοποιήστε το ως υπόβαθρο και τους 3 δείκτες ως ξεχωριστά αντικείμενα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους δείκτες ώστε και ο δείκτης των λεπτών να κινείται κάθε 1 δευτερόλεπτο και ο δείκτης των ωρών όσο το δυνατόν συντομότερα??


Σημείωση

Αν δοκιμάσατε να δημιουργήσετε το συγκεκριμένο έργο, λογικά θα συναντήσατε μια δυσκολία: να περιστρέψετε τους δείκτες γύρω από ένα συγκεκριμένο σημείο τους και όχι από το κέντρο τους! Για να λύσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα, επιλέξτε τον επεξεργαστή ζωγραφικής για κάθε δείκτη και πατήστε την επιλογή όρισε κέντρο ενδυμασίας που βρίσκεται πάνω δεξιά στο αντίστοιχο παράθυρο, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Μόλις πατήσετε τη συγκεκριμένη επιλογή, εμφανίζονται δυο άξονες που προσδιορίζουν το κέντρο περιστροφής από την τομή τους. Μπορείτε να σύρετε την τομή, στο σημείο που επιθυμείτε να γίνει το νέο κέντρο περιστροφής. Στους δείκτες του ρολογιού, το κέντρο του ρολογιού θα είναι κοντά στις άκρες τους.

Αφήστε μια απάντηση