» Περιηγήστε στο: Δεκέμβριος2016


Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Μαριάννα Αποστόλου[1] ⃰, Σοφία Αναστασιάδου[2] ⃰  ⃰   Σκοπός της παρούσας ερευνητικής ανασκόπησης είναι να καταγραφούν τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται η καταγραφή αυτών των κριτηρίων με πληροφορίες που αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο, με λέξεις κλειδιά, κριτήρια επιλογής – διευθυντές – […]


Κατηγορία: Δεκέμβριος 11th, 2016 - 8:27 μμ - Σχόλια » 0