1η Συνεδρίαση (27/01/2017)

2η συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ (2ο)

3η συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ (4η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ( 4ης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ (5ης)ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.(έκτακτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ