Αλλαγή προθεσμίας για τις αιτήσεις απόσπασης – τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή προθεσμίας  για τις αιτήσεις απόσπασης…

Οι αιτήσεις για απόσπαση – τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου πρέπει να υποβληθούν  μέχρι τις 06-07-2018.

Η αλλαγή επιβαλλόταν λόγω των νέων οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας.

Για περισσότερα δείτε:Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και αυτοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, θα υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης.

Για περισσότερα δείτε το έγγραφο:Πρόκληση για προσωρινή τοποθέτηση

Για την αίτηση-δήλωση δείτε:Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019.

2018 06 20 20 26 20

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπώνται, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σ’ αυτές.

Για την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ).

Με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου, θα υπάρχει ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που το ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΥΔ ) θα είναι ανοικτό για υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης και νέων αιτήσεων

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης  στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2018-2019 – Ο ονομαστικός πίνακας

Απόσπαση εκπαιδευτικών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία.

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών & Προτύπων Σχολείων θα προβούν σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία διάρκειας ενός έτους (σχολικό έτος 2018-2019). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 19/6/2018 έως 22/6/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/

Ανακοίνωση_Αποσπάσεις_σε_Π.__Π.Σ

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου 2018-2019

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου με έγγραφό της (Αρ.Πρωτ.Δ/νσης: 4696/18-6-2018)καλεί  τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΠΕ Έβρου,να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου από  21/06/2018 έως 31/07/2018.

Για περισσότερα δείτε το έγγραφο:Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2018-19

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου(Αρ.Πρωτ.Δ/νσης: 4695/18-6-2018) υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

Α)Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση στις 21/06/2018.

Β)Οι αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί σε σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ Έβρου θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση στις 21/06/2018.

Γ)Οι  Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που έχουν προσωρινή τοποθέτηση στις 21/06/2018.

Δ)Οι Εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας  θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου στις 21/06/2018.

Ε) Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ και αυτοί που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού η οποία λήγει στις 21/06/2018, θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Για λόγους διευκόλυνσης,η αναφορά ανάληψης μπορεί να γίνεται με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει ν’ αποσταλεί και ταχυδρομικά.

 

 

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίασή του το ΠΥΣΠΕ Έβρου,14/6/2018 ομόφωνα οριστικοποίησε την τοποθέτηση Εκπ/κών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86.

Για τον πίνακα δείτε:Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86

Στην ίδια συνεδρίαση ικανοποιήθηκε το αίτημα μιας αμοιβαίας μετάθεσης,χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ενός Εκπ/κού ΠΕ70,αναγνωρίστηκε η συνάφεια δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δύο Εκπ/κών (ΠΕ70)και έγιναν οι αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών για μισθολογική εξέλιξη  και μονίμων Εκπ/κών για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα θέματα της συνεδρίασης είμαι πάντα στη διάθεσή σας!

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ86

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ86

Για τον πίνακα δείτε:ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ86

14/06/2018-Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου θα συνεδριάσει στις 14-06-2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 08:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Έβρου.

2.Πρόταση για αμοιβαίες μεταθέσεις Εκπ/κών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Έβρου.

3.Πρόταση για βαθμολογική κατάταξη Εκπαιδευτικού.

4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων Εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη και μισθολογική εξέλιξη.

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρνών αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη.

6.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

7.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

«Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86»

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η Δ/νση Π.Ε. Έβρου καλεί:

Tους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής  Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής  Γλώσσας και ΠΕ86-Πληροφορικής, οι οποίοι μετατάχθηκαν από την Β/θμια στην Π/θμια Εκπαίδευση δυνάμει της  παρ.11 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προκειμένου να τοποθετηθούν  οργανικά σε σχολική  μονάδα  της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 7-6-2018 μέχρι και 13-6-2018.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει  σχολικές μονάδες για οριστική τοποθέτηση από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις  ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλείστε  να επιβεβαιώσετε τη λήψη της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορείτε  να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου στα τηλέφωνα 2551355344 και 2551355345.

Για περισσότερα και για τον πίνακα των κενών και την αίτηση-δήλωση δείτε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων στο ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας ενημερώνω πως το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισε να μη λάβει υπόψη την τελευταία οδηγία του Υπουργείου για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις επειδή ήδη είχαν ολοκληρωθεί όλες οι τοποθετήσεις-μεταθέσεις(βελτιώσεις θέσεων) μέσα στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και δεν μπορούσε η διαδικασία να επαναληφθεί.Το ίδιο έχει γίνει και σε όσα  ΠΥΣΠΕ της χώρας  είχαν ολοκληρωθεί οι μεταβολές.

Για τον οριστικό πίνακα μεταθέσεων(βελτιώσεις θέσεων)καθώς και των τοποθετήσεων των Εκπ/κών που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου δείτε:

Οριστικός πίνακας μεταθέσεων και τοποθετήσεων

 


© 2018 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση