Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης 2018-2019

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν οι πιίνακες μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου

α) Από περιοχή σε περιοχή. Λήψη του αρχείου

β) Σε ΣΜΕΑΕ. Λήψη του αρχείου

γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση. Λήψη του αρχείου

δ) Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Λήψη του αρχείου

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Πέμπτη 13-12-2018 έως και Δευτέρα 17-12-2018.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν σήμερα 4/12/2018  οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (γ΄φάση) από τη Δ/νση Π.Ε.Έβρου.

Με τις τελευταίες προσλήψεις,30/11/2018 από το Υπουργείο Παιδείας καλύφθηκαν όλα τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και Ειδικής Αγωγής  καθώς και  των μαθημάτων  ειδικοτήτων εκτός του μαθήματος των Εικαστικών.

Στα σχολεία αυτά το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από δασκάλους γενικής παιδείας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και όχι από εκπαιδευτικούς Εικαστικών.

Ζητάμε από τον υπουργό Παιδείας να προσλάβει τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται  για τα εικαστικά και οι πλεονάζουσες ώρες των δασκάλων να διατεθούν σε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, που τόσο  έχουν ανάγκη όλα τα σχολεία.

Παραμένει ένα (1) κενό ΖΕΠ  στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης, επειδή η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός παραιτήθηκε της πρόσληψής της.

Για τις τοποθετήσεις δείτε τον πίνακα:04_12_2018_Τοποθετήσεις αναπληρωτών

 

Ορισμός υποδιευθυντριών/ντών σε σχολικές μονάδες του Ν. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το διευρυμένο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΠΥΣΠΕ Έβρου σε συνεδρίασή του τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 με θέμα ημερήσιας διάταξης, ορισμός νέων υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 120 μαθητές και ορισμός δεύτερου υποδιευθυντή  σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 270 μαθητές, αφού εξέτασε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4547/2018

α) τις περιπτώσεις όπου υπήρχε μία μόνο υποψηφιότητα

β) τις περιπτώσεις όπου υπήρχε πρόταση από τους Συλλόγους Διδασκόντων και

γ) τις περιπτώσεις που δεν υπήρχε πρόταση από τους Συλλόγους Διδασκόντων,

τοποθέτησε σε θέσεις υποδιευθυντών (σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 120 μαθητές) και σε θέση δεύτερου υποδιευθυντή (σε σχολικές μονάδες που έχουν πάνω από 270 μαθητές), για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει στις 31-07-2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Στις σχολικές μονάδες που δεν υπήρξε καμία αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδ/ντή  η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Το ίδιο και στις σχολικές μονάδες που οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον ορισμό τους ως Υποδ/ντές.

 

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και του Συμβουλίου Επιλογής

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018  και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου (Συμβούλιο Επιλογής) για τα παρακάτω θέματα:

  1. Κατάρτιση  πίνακα αξιολογικής σειράς σύμφωνα με τα κριτήριά επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.1 του αρ.23 του Ν.4547/2018 των υποψηφίων για την πλήρωση της κενούμενης θέσης   Διευθυντή του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης.
  2.  Πρόταση  για ορισμό Υποδιευθυντών  σε σχολικές μονάδες.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής, το ΠΥΣΠΕ Έβρου θα συνεδριάσει για τα παρακάτω θέματα:

  1.  Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
  2. Αναγνώριση  προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Αποτελέσματα εκλογών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Για το ΠΥΣΠΕ Έβρου εκλέγονται οι αιρετοί:

  1. Νίκου Μαντώ με αναπληρώτρια αιρετό  τη Λουπάτατζη Ροδούλα από την Εκπαιδευτική Κίνηση Π.Ε. Έβρου.
  2. Γιαμούρα Μαρία με αναπληρωτή αιρετό τον Καραγιάννη Δημήτριο από τη ΔΑΚΕ/ΠΕ Έβρου.

Για τα αποτελέσματα και τη σταυροδοσία των συνδυασμών δείτε:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ 2018

ΑΠΥΣΠΕ ΑΜΘ 2018

ΚΥΣΠΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2018

ΚΥΣΠΕ 2018

Εγκύκλιος μεταθέσεων Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2018-19

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εκδόθηκαν σήμερα, 2/11/2018, από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι μεταθέσεων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίεςγια τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η Εγκύκλιος Πρωτοβάθμιας σε μορφή pdf

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου…

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Νίκου Μαντώ
ΠΕ 70-Δασκάλα
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Οι εκλογές για την ανάδειξη Αιρετών εκπροσώπων στα τρία υπηρεσιακά συμβούλια ( ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη  7  Νοεμβρίου 2018 από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα   στα παρακάτω εκλογικά κέντρα:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Τόπος διεξαγωγής των εκλογών το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης.

Στην Α΄ Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (από Αγαπαναγιώτου Μαρία έως Μυρτσίδου Βασιλική).

Στη Β΄ Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξ/πολης (από Ναζίρη Ελένη έως Ψαρόπουλο Ιωάννη)καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες άλλων Δήμων της Π.Ε. Έβρου και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο λόγω μόνιμης διαμονής στην Αλεξανδρούπολη.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: Τόπος διεξαγωγής των εκλογών το Δ.Σ. Καμαριώτισσας.
Στη Γ΄ Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ:Τόπος διεξαγωγής των εκλογών το 3° Δ.Σ. Διδυμοτείχου
Στη Δ΄ Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση στις σχολικές μονάδες του Δήμου Διδυμοτείχου και του Δήμου Σουφλίου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες άλλων Δήμων της Π.Ε. Έβρου και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο λόγω μόνιμης διαμονής στο Διδυμότειχο.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:Τόπος διεξαγωγής των εκλογών το 1ο Δ.Σ. Ν. Ορεστιάδας – Κυρίλλειο.
Στη Ε΄ Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες άλλων Δήμων της Π.Ε. Έβρου και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο λόγω μόνιμης διαμονής στην Ορεστιάδα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:Τόπος διεξαγωγής των εκλογών το Μειονοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
Στην  Εφορευτική Επιτροπή  Εκπ/κών Μειονοτικού Προγράμματος ψηφίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά, με απόσπαση ή ως αναπληρωτές, στα Μειονοτικά Σχολεία αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Έβρου.

Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε φορείς (Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Πανεπιστήμια, κλπ…), καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οργανικής τους θέσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άδεια ψηφίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή της οργανικής τους θέσης.

Τα στελέχη εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ψηφίζουν στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ψηφίζουν στην Πρωτοβάθμια. Συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου και ψηφίζουν.

Βάζουμε μέχρι δύο (2) σταυρούς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια.

Για τους εκλογικούς καταλόγους των Εφορευτικών Επιτροπών δείτε παρακάτω:

Α ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Γ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σήμερα, 25/10/2018 και ώρα 12:00 μ.μ. το ΠΥΣΠΕ Έβρου συνεδρίασε  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
  2. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
  3. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
  4. Τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου.

Για τις τοποθετήσεις-αποσπάσεις και διαθέσεις δείτε:Τοποθετήσεις Εκπ/κών ΠΕ11_25-10-2018

Για περισσότερη ενημέρωση και πληροφορίες  για τα υπόλοιπα θέματα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο παρακάτω τηλ.:6972756575

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19.

                                    Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Π/θμιας ή/και Δ/θμιας Εκ/σης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν στην ΠΔΕ αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απασχοληθούν στα κολυμβητήρια που πρόκειται να υλοποιηθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.

Για περισσότερα δείτε την πρόσκληση:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της κολύμβησης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

                                         ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τετάρτη 17-10-2018 έως και την Παρασκευή 26-10-2018.

Για την προκήρυξη δείτε:

9138_17_10_2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΠΛΗΡΩΣΗ_ΚΕΝΩΝ_ΘΕΣΕΩΝ_Ω6844653ΠΣ-Ρ1Α


© 2018 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση