Πρόσκληση για υποβολή προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Tο ΠΥΣΠΕ Έβρου καλεί:
Α. Τους εκπαιδευτικούς  όλων των κλάδων, οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.
Β. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι μετατέθηκαν από άλλη περιοχή μετάθεσης.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
Δ. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης από ΣΜΕΑΕ ή Τμήμα Ένταξης σε ΣΜΕΑΕ ή/και Τμήματα Ένταξης.
Ε. Τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι μετατέθηκαν σε θέσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 29 – 5 – 2020 μέχρι και 4 – 6 – 2020, μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικός μονάδες για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, συμπεριλαμβανομένων σχολείων στα οποία υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στον πίνακα οργανικών κενών, όπως επίσης και σχολείων στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (https://teachers.minedu.gov.gr/) και έχουν την αποκλειστική ευθύνη της ορθής επιλογής των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να δηλώσουν.

Για την πρόσκληση δείτε:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_2020_signed

Για τις κενές οργανικές θέσεις δείτε:8_5_2020_ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ 2020_signed

08/05/2020-Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.,μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικαιροποίηση και ανακοίνωση του πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων. 

Για τον πίνακα δείτε:https://grafis.sch.gr/index.php/s/tN1hcE8KITjz3C8

       2.Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων.

Για τις κενές οργανικές θέσεις δείτε εδώ:kenes_organikes (2)

       3.Εξέταση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Δεν αναγνωρίστηκε η συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών λόγω μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων εγγράφων.Θα επανεξεταστεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

Επίσης σας ενημερώνω πως ενόψει της νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική τοποθέτηση σε οργανική θέση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ Αλεξανδρούπολης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση θα εκδοθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στις 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση  του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Ανακοίνωση πίνακα μοριοδότησης για οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις θέσεων.
  2. Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων.
  3. Εξέταση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Μετά τη συνεδρίαση θα ανακοινωθούν τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων και η προθεσμία δήλωσης τοποθέτησης -βελτίωσης θέσης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (όσων έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης θέσης τον Νοέμβριο του 2019 καθώς και αυτών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Έβρου).

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021

                                            κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2020-2021, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
β) σε ΚΕΣΥ
γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ
δ) σε Μουσικά Σχολεία
ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και
στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12:00.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω

Επίσης με εγκύκλιό του καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2020-21, να υποβάλουν αίτηση από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Αίτηση αποσπάσεων σε φορείς

Για τυχόν ερωτήματα ως προς τις  εγκυκλίους αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

Καλό Πάσχα!

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων Αρ. Πρωτ.176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ), μέρος τρίτο, κεφ. Β’ «Αμοιβαίες μεταθέσεις» επισημαίνονται τα εξής:

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94Α’ ):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ), μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

 β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2020.

γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2020 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2.Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

3.Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4.Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ).

5.Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., δια της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα A΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ) και το Π.Δ. 39/98 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οργανικά, αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.

6.Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Μεταθέσεις Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

7/4/2020-Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις Εκπ/κών Α/θμιας  Εκπ/σης  από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020.

Για τα ονόματα δείτε:ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΤΟΥΣ_2020

Από τον Ν.Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ).

Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Στον Ν. Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ)

Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ΕΒΡΟΥ Π.Ε.

 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση:

  • Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δημοσιεύθηκε και στάλθηκε στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας η απόφαση  της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τις μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την απόφαση δείτε:Μετατάξεις εκπ/κών από κλάδο σε κλάδο

Σύμφωνα με την απόφαση οι εκπαιδευτικοί

α)μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, και

β) παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης Εκπ/κών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Με σημερινή του εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας  δίνει διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης Εκπ/κών.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη έως και την 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή, και κατόπιν της έκδοσης της αριθμ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/22-3-2020 (ΦΕΚ 986 Β΄/22-3-2020) Κ.Υ.Α. με την οποία επιβάλλεται ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών (έως και τις 06-04-2020) για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για τις διευκρινίσεις δείτε:ΕΞΕ – 41410 – 2020 – Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ κών

Αιτήσεις παραίτησης- συνταξιοδότησης Εκπαιδευτικών

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην εγκύκλιο 39109/Ε3/19-03-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφέρεται ότι: «Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή».

Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α’).

Η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Έβρου  υπενθυμίζει ότι, λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία  από τις 1 έως 10 Απριλίου.

Για την εγκύκλιο δείτε:

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για την Αίτηση Συνταξιοδότησης δείτε: 2020 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

 

 


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση