Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου θα συνεδριάσει στις 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου.

2.Διαθέσεις Εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού  ωραρίου.

3.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μονίμων Εκπ/κών.

4.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Εκπ/κών.

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων Εκπαιδευτικών για βαθμολογική εξέλιξη.

Αποφάσεις ΠΥΣΠΕ Έβρου (09/11/2017)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 Το ΠΥΣΠΕ  Έβρου συνεδρίασε,την Πέμπτη 09  Νοεμβρίου 2017 με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις-Διαθέσεις  Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου.

Για τα ονόματα δείτε:Αποσπάσεις- Τοποθετήσεις9961_9-11-17

Διαθέσεις-Τροποποιήσεις διαθέσεων9962_09-11-2017

2.Γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Έγιναν  δεκτές οι αιτήσεις που τέθηκαν υπόψη του συμβουλίου καθώς  πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007.
Οι αιτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν 3 εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και  1 εκπαιδευτικό ΠΕ19.

3. Ορισμός Προϊσταμένων σε Νηπιαγωγεία.

Ορίστηκαν Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων στα Νηπιαγωγεία Σιδηρού και Μεγάλου Δερείου.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου θα συνεδριάσει στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 08:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου.

2.Γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

3. Ορισμός Προϊσταμένης σε Νηπιαγωγείο.

Μεταθέσεις Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 2017-2018

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,η εγκύκλιος μεταθέσεων Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2017-2018.

Για την εγκύκλιο δείτε:06_11_17_Εγκύκλιος_μεταθέσεων_Πρωτοβάθμιας_2017-18
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από σήμερα  6-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr/

Η είσοδος στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Στην περίπτωση που δε διαθέτετε λογαριασμό στο ΠΣΔ, θα πρέπει να αιτηθείτε την εγγραφή σας σε αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή σας στο ΠΣΔ μπορείτε να απευθύνεστε στην Υποστήριξη Χρηστών του ΠΣΔ.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης,χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

Αίτηση υποβάλλουνκαι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης.

Αποφάσεις ΠΥΣΠΕ Έβρου (30/10/2017)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι

 Το ΠΥΣΠΕ  Έβρου συνεδρίασε,τη  Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις  εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Για τα ονόματα δείτε εδώ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΠΕ 30-10-2017

2.Τροποποίηση ώρας έναρξης και λήξης μαθημάτων δημοτικού σχολείου.

Απορρίφθηκε το αίτημα για τροποποίηση έναρξης και λήξης μαθημάτων  Δημ. Σχολείου επειδή δε συντρέχουν οι ειδικοί λόγοι που απαιτούνται για την τροποποίηση.

3.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Εκπαιδευτικών

Αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών ενός (1) Εκπ/κού (ΠΕ06) και δεν  αναγνωρίστηκε η συνάφεια ενός τίτλου γιατί το συμβούλιο έκρινε πως το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης της  εκπ/κού.

4.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Έγινε  δεκτή  η αίτηση μιας εκπ/κού (ΠΕ71) που τέθηκε υπόψη του συμβουλίου  καθώς  πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007.

5.Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  έξι (6) αναπληρωτών εκπ/κών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τη Δευτέρα, 30/10/2017 και ώρα 08.40΄π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός  ΠΥΣΠΕ Έβρου.

2. Διαθέσεις Εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου.

3.Τροποποίση ώρας έναρξης και λήξης μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου.

4. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών  αναπληρωτών Εκπ/κών.

5. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπ/κών.

Την ίδια μέρα, στις 08.30 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ (ως  Συμβούλιο Επιλογής) με θέμα:

Πρόταση για επιλογή Υποδιευθυντών σε κενούμενες θέσεις Δημοτικών Σχολείων

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Ενιαίου Τύπου Δ.Σ.

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  ειδικοτήτων που διορίστηκαν στον  Έβρο στις  20/10/2017 τοποθετήθηκαν στα  λειτουργικά κενά που τους δόθηκαν.

Τα κενά είναι πολύ περισσότερα από τις προσλήψεις μ΄ αποτέλεσμα αρκετά σχολεία να μην έχουν ειδικότητες και να λειτουργούν είτε με αναμόρφωση ωραρίου είτε καλύπτοντας τις ώρες ειδικοτήτων εκπαιδευτικοί ΠΕ70.(Σε σύνολο 28 κενών πλήρους ωραρίου + 5 μειωμένου ωραρίου καλύφθηκαν μόνο 7 πλήρους ωραρίου)

Για τις τοποθετήσεις δείτε:Τοποθετήσεις αναπληρωτών_ds_24-10-17

Αποφάσεις ΠΥΣΠΕ (συνεδρίαση 20/10/2017)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου συνεδρίασε ,την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00′ π.μ. με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός  ΠΥΣΠΕ Έβρου

2. Διαθέσεις Εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου

3. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Εκπ/κών

4. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπ/κών

6. Ορισμός Αναπληρωτών Δ/ντών Σχολικών Μονάδων

Για τις αποφάσεις της συνεδρίασης δείτε:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ (20 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017)

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών T.E. – Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών T.E. – Σ.Μ.Ε.Α.Ε.(19/10/2017)

Για τα ονόματα δείτε: Λήψη του αρχείου

Νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Παρασκευή, 20/10/2017 και ώρα 10.00΄π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποσπάσεις -Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών εντός  ΠΥΣΠΕ Έβρου.

2. Διαθέσεις Εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου.

3. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Εκπ/κών.

4. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπ/κών.

 


© 2017 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση