Β΄Φάση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σήμερα, 29/5/2019 το ΠΥΣΠΕ  Έβρου συνεδρίασε για την οριστική τοποθέτηση των εκπ/κών που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν  σε σχολείο της προτίμησής τους στην Α΄φάση μεταθέσεων  και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Τα  οργανικά κενά που υπήρχαν για τη Β΄φάση ήταν:Οργανικά_κενά_15-5-2019

Οι εκπ/κοί που τοποθετήθηκαν είναι:

  1. Μερτζανίδου Σουλτάνα  ΠΕ70, τοποθέτηση  με αίτησή της στο Δημ. Σχολείο Καστανέων.
  2. Αθανασιάδου  Αικατερίνη ΠΕ70, υποχρεωτική τοποθέτηση στο Δημ. Σχολείο Πρωτοκλησίου.
  3. Καμπούρη Χρύσα  ΠΕ60,τοποθέτηση με αίτησή της στο Νηπιαγωγείο Λαβάρων(νέος διορισμός).
  4. Καριώτου Ελένη  ΠΕ06, (περιοχή Β΄ Έβρου) στο Δημ. Σχολείο Καμαριώτισσας.

Παραμένει στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ η εκπ/κός  Τηγανούρια Παναγιώτα ΠΕ79, επειδή δεν υπάρχει οργανικό κενό μουσικής στην Β΄ Έβρου(Σαμοθράκη).

Οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις οριστικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις  (βελτιώσεις θέσεων) των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου καθώς και  οι οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Ενστάσεις για τους πίνακες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα  20/5/2019 και ώρα 10.00 π.μ.
Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν  σε σχολείο της προτίμησης τους, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση  για τοποθέτηση  στις οργανικές  θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Η δήλωση θα πρέπει να  υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα  20/5/2019.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν δήλωση και είναι στη διάθεση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου, μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση  στις  οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 20/5/2019.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε  σχολείο της  προτίμησής  τους και μετά τη  συμπληρωματική δήλωση θα τοποθετηθούν  προς το συμφέρον της υπηρεσίας  σε κενή οργανική θέση.

Μεταθέσεις-βελτιώσεις θέσεων (ονόματα):

Τοποθετήσεις_βελτιώσεις_Α΄_ φάση

Πίνακας οργανικών κενών για τη Β΄φάση τοποθετήσεων:

Οργανικά_κενά_15-5-2019

Αίτηση για τη Β΄φάση:Λήψη της πρότυπης αίτησης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση στη Δ/νση Π.Ε. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από Δευτέρα 6/5/2019 έως και την Παρασκευή 10/5/2019 μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.

Για την πρόσκληση δείτε: 37_2_5_2019_signed

Για τα κενά των σχολικών μονάδων δείτε:37_KENA_2_5_2019_signed

Για τον πίνακα μορίων εκπαιδευτικών που μπορούν να υποβάλουν δήλωση δείτε:

37_2_5_2019_PINAKAS

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη  σημερινή συνεδρίασή του(02/5/2019) το ΠΥΣΠΕ  Έβρου προέβη στην τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.

Εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούσαν  ή δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν  σε οργανικά κενά με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, θα τοποθετηθούν  στη συνέχεια σε κενές  οργανικές θέσεις σχολείων της περιοχής, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997,συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου που ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση.

Για τα ονόματα όσων τοποθετήθηκαν καθώς και  όσων δεν τοποθετήθηκαν δείτε παρακάτω:

topothetisi-organika-yper

Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη  σημερινή συνεδρίασή του(18/4/2019) το ΠΥΣΠΕ  Έβρου προέβη στον ονομαστικό χαρακτηρισμό των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου.

Για τα ονόματα δείτε:ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι, καλούνται να υποβάλουν αίτηση – δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες όπου υφίστανται οργανικά κενά, μέχρι την Τρίτη 30-04-2019.
Η τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνει σε κενές οργανικές  θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε σχολεία των όμορων ομάδων.

Όσοι από τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν ή δεν καταστεί δυνατό να τοποθετηθούν  σε οργανικά κενά με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω, τοποθετούνται  στη συνέχεια σε κενές  οργανικές θέσεις σχολείων της περιοχής, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997,συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου που ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση.

Υποβολή της αίτησης – δήλωσης μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου ή  να σταλεί με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2551355346 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν σταλεί με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να επιβεβαιώσετε τη  λήψη του.

Λήψη της δήλωσης τοποθέτησης λόγω οργανικής υπεραριθμίας

12_04_2019_Οργανικά κενά_

Ομάδες_σχολείων

 

Παρατείνεται μέχρι τις 17 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. . 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) προσκλήσεις, παρατείνεται μέχρι τις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το  ΠΥΣΠΕ  Έβρου στη σημερινή συνεδρίασή του, 12-04-2019  προέβη στην επικαιροποίηση των πινάκων οργανικής σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και διαπίστωσε τις  κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα καθώς και τις οργανικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών.

Για τους πίνακες δείτε:12_04_2019_Οργανικά κενά_

Οργανικές υπεραριθμίες_12_04_2019

Όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ73, που ανήκουν οργανικά στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες  που διαπιστώθηκαν οργανικές υπεραριθμίες  πρέπει να δηλώσουν από την Παρασκευή 12-04-2019 μέχρι και την Τρίτη 16-04-2019 αν επιθυμούν να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι/ες ή  όχι.

Όσοι/ες κριθούν οργανικά υπεράριθμοι/ες από το ΠΥΣΠΕ  Έβρου, θα τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97. Υποβολή της δήλωσης υπεραριθμίας  μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου ή  να σταλεί με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2551355346 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν σταλεί με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να επιβεβαιώσετε τη  λήψη του.

Οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν οργανικά υπεράριθμοι/ες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι/ες, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές οργανικές θέσεις (άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96).

Για τη δήλωση  δείτε:Δήλωση υπεραριθμίας

 

 

Από σήμερα οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-20

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πως ξεκινούν από σήμερα 10/04/2019 μέχρι 15/04/2019  και ώρα 15.00 οι αιτήσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολήΠρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολήαιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ,Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου για τη διαπίστωση των οργανικών υπεραριθμιών και τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων…

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 08.30 π.μ θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Διαπίστωση  οργανικών υπεραριθμιών.

2. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων.

3. Γνωμοδότηση  για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών.

4. Γνωμοδότηση για αναγνώριση τίτλου σπουδών ως αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακού επιπέδου.

5. Εξέταση αίτησης  εκπαιδευτικού για απόσπαση.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2018-19

Α/θμια Εκπ/ση, Διάφορα, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 29/3/2019 οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2019.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4444. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 1191 (ποσοστό 26,80 %).

Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 163 και ικανοποιήθηκαν 112 (ποσοστό 68,71%).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2019.

Τα στελέχη εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Για τις αποφάσεις δείτε τους πίνακες:

Πίνακας Γενικής Εκπαίδευσης

Πίνακας Ειδικής Αγωγής

Πίνακας Διαπολιτισμικά


© 2019 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση