Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Τρίτη, 31/7/2018 ολοκληρώθηκαν οι αποσπάσεις -τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το σχολικό έτος 2018-2019.

Θα ακολουθήσει και Β΄φάση αποσπάσεων -τοποθετήσεων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και γι΄ αυτό τον λόγο συναδέλφισσες και συνάδελφοι που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή σας ή επιθυμείτε νέα βελτίωση θέσης μπορείτε να ξανακάνετε αίτηση απόσπασης-βελτίωσης.Οι παλιές αιτήσεις απόσπασης παύουν να ισχύουν και πρέπει να ξανακάνετε νέες.

Για τις αποσπάσεις-τοποθετήσεις που ικανοποιήθηκαν στην παρούσα φάση δείτε παρακάτω:

ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής: Λήψη του πίνακα

ΠΕ60 Νηπιαγωγών: Λήψη του πίνακα

Ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79 (Ανακοινοποίηση στο ορθό): Λήψη του πίνακα

Αποσπάσεις-τοποθετήσεις ΠΕ70 Δασκάλων (ΠΥΣΠΕ υπ’αριθμ.20/07-08-2018)Λήψη του πίνακα

Αποσπάσεις-τοποθετήσεις ειδικοτήτων εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το σχολικό έτος 2018-2019

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αποσπάσεις-τοποθετήσεις  ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ79 εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το σχολικό έτος 2018-2019.

Για τον πίνακα δείτε:Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις ειδικοτήτων

 

Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σας ενημερώνω πως οι αποσπάσεις-τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου θα ανακοινωθούν αύριο (27/7/2018) αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για όλες τις ειδικότητες.Η σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο.

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 26/7/2018

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου θα συνεδριάσει την Πέμπτη,26/7/2018 στις 09:00 π.μ. για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
2. Εξέταση θέματος μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτούνται προσωρινή τοποθέτηση.
3. Πρόταση για λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου.
4. Γνωμοδότηση για χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Γ’ Φάση)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση,18/07/2018, το ΠΥΣΠΕ Έβρου κατά πλειοψηφία τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς  και τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του Έβρου.Και οι δύο αιρετοί καταψηφίσαμε τις μεταβολές αυτές και το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευσή μου και σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε η ΔΟΕ για το συγκεκριμένο θέμα.

Για την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων δείτε:Τοποθέτηση υπεράριθμων Εκπαιδευτικών (Γ΄Φάση)

Για την προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου δείτε:Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ

Μετά την τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά,των υπεράριθμων Εκπαιδευτικών και όσων είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου, τα κενά διαμορφώνονται ως εξής:

Λειτουργικά κενά_18-7-18

Λειτουργικά κενά Ε.Α.Ε. στις 18/7/2018

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Έβρου που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασης υποβάλλοντας σχετική αίτηση ανάκλησης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανάκλησης, η αίτηση απόσπασης θα εξεταστεί μαζί με τις υπόλοιπες αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν υποβληθεί.
Επίσης λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και δεν είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης,μπορούν εφόσον το επιθυμούν να το κάνουν τώρα επικοινώντας με το γραφείο της διεύθυνσης Π.Ε.Έβρου για τη διαδικασία.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και πήραν προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό.

Αίτηση ανάκλησης απόσπασης για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »
Οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Έβρου που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτηση απόσπασης υποβάλλοντας σχετική αίτηση ανάκλησης μέχρι την Τρίτη 17/07/2018. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανάκλησης, η αίτηση απόσπασης θα εξεταστεί μαζί με τις υπόλοιπες αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν υποβληθεί.
Επίσης λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε σχολική μονάδα και δεν είχαν υποβάλει αίτηση απόσπασης,μπορούν εφόσον το επιθυμούν να το κάνουν τώρα επικοινώντας με το γραφείο της διεύθυνσης Π.Ε.Έβρου για τη διαδικασία.

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Γ΄ Φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση,12/07/2018, το ΠΥΣΠΕ Έβρου κατά πλειοψηφία τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς στα λειτουργικά κενά των σχολείων  της ομάδας τους ή της όμορης ομάδας τους, σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτών.Και οι δύο αιρετοί καταψηφίσαμε τις μεταβολές αυτές και το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Υπουργείο για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευσή μου και σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε η ΔΟΕ για το συγκεκριμένο θέμα.

Για τις προσωρινές τοποθετήσεις δείτε τον πίνακα:Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων με αυτό στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι,καλούνται  να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.

Για τα λειτουργικά κενά δείτε:Λειτουργικά κενά

Για τη δήλωση δείτε:Δήλωση τοποθέτησης

 

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70,ΠΕ73,ΠΕ60,ΠΕ05,ΠΕ06 και ΠΕ11 που
χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες
που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης
σχολικών μονάδων για τοποθέτηση.
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες. Σε περίπτωση υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη της.

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, και ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του παρακάτω πίνακα, στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν μόνο αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

Για περισσότερα δείτε: Πρόσκληση Λειτουργικά Υπεράριθμων_2018_signed

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, και ΠΕ73 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πίνακα, στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν μόνο αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν  ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση  υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλείσθε να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.
Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων στις οποίες  διαπιστώνονται λειτουργικές υπεραριθμίες οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας προκειμένου να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής  υπεραριθμίας.
Για τον πίνακα και για περισσότερες πληροφορίες για την τοποθέτηση των υπεράριθμων δείτε:

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων Υπεράριθμων Εκπ/κών

Για τη δήλωση δείτε:ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Ομάδες ΣχολείωνPYSPE_50_28-06-2018(1)


© 2018 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση