Θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου στις 26/5/2017

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Παρασκευή 26/5/2017 και ώρα 10.00΄π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Αναγνώριση προϋπηρεσίας και τροποποίηση απόφασης αναγνώρισης  προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μόνιμων εκπαιδευτικών.
3.  Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού.
4. Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

5. Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας.
6. Γνωμοδότηση για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών.
7. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
8. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
9. Πρόταση απαλλαγής από τα καθήκοντα Προϊσταμένης 1/θέσιου Νηπιαγωγείου και πρόταση ορισμού Προϊσταμένης σε 1/θέσιο Νηπιαγωγείο.

Ανακοίνωση για τους εκπ/κούς Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας ενημερώνω ότι το σύστημα στο https://teachers.minedu.gov.gr/ για την υποβολή δηλώσεων προτιμήσεων για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση θα κλείσει την Παρασκευή 26/5/2017 και ώρα 15.00.

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, Διάφορα, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το Υπουργείo Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018        

                                                       κ α λ ε ί
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 22/05/2017 έως και 31/05/2017.

Για περισσότερα δείτε εδώΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_70ΤΞ4653ΠΣ-ΖΟΕ

Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υπουργείο ενημερώνει τα ακόλουθα ως προς τις περαιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας:

  1. Δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στην αίτησή τους ότι επισυνάπτονται και δεν έχουν περιληφθεί στο upload αρχείο της αίτησής τους θεωρούνται εμπρόθεσμα και θα πρέπει οι ίδιοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία σας.

Επίσης γίνονται δεκτά και θεωρούνται εμπρόθεσμα δικαιολογητικά που παραλαμβάνονται έγχαρτα (κατάθεση ή αποστολή με ταχυδρομείο εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου). Από τα δικαιολογητικά αυτά όσα αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης, αιτήσεις ΣΜΕΑΕ κλπ.) θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία  σκαναρισμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  1. Αιτήσεις απόσπασης που υποβάλλονται χειρόγραφα στις Δ/νσεις σας μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15-05-2017 θα παραμένουν στις υπηρεσίες σας μέχρι νεοτέρας.
  2. Εξαιρούνται οι αιτήσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ των εκπαιδευτικών που υπάγονται σε κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται στις υπηρεσίες μας (Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. – Τμήμα Γ’ ή Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.-Τμήμα Γ’ του ΥΠΠΕΘ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλην όσων αφορούν εκπαιδευτικούς για ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας, τις οποίες θα πρέπει να αποστείλετε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο αποσπάσεων, δηλαδή ταχυδρομικά με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

 Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης, εφόσον αποσταλούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία ελέγχου των αιτήσεων.

Οργανικά κενά σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Προσδιορισμός οργανικών  κενών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε Έβρου

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 18/5/2017 και ώρα 10.15΄π.μ συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Έβρου και προέβη στην επικαιροποίηση των πινάκων οργανικής σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης  Π.Ε. Έβρου και διαπίστωσε τις εξής κενές οργανικές θέσεις  εκπαιδευτικών.
Δείτε εδώ:ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ_18-05-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου καλεί:
Α. Τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ70 και ΠΕ73 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου  και έχουν υποβάλει δήλωση  οριστικής τοποθέτησης
Β. Τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 που έχουν υποβάλει αίτηση  βελτίωσης θέσης
Γ.Τους  εκπαιδευτικούς Π.Ε. που μετατέθηκαν σε θέσεις  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 18-05-2017 μέχρι και 26-05-2017, μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση υποβολής δηλώσεων εδώ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_signed

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 και ώρα 10.15 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου

για το παρακάτω θέμα:

1. Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70, σύνταξη του σχετικού πίνακα και πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων για υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.

 

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια »

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018,
κ α λ ε ί  τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2017-2018, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
β) σε ΚΕΔΔΥ,
γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ,
δ) σε Μουσικά Σχολεία,
ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και
στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Για την εγκύκλιο δείτε εδώ:Εγκύκλιος υποβολής  αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία

2.Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00΄.

Για την εγκύκλιο δείτε εδώ:Εγκύκλιος υποβολής  αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος»

Για το αρχείο δείτε εδώ:Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.
1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
4. Αναθέσεις μαθημάτων
5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.
10. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Σίτιση – Χαλάρωση στο ολοήμερο πρόγραμμα
6. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
7. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Για το αρχείο δείτε εδώ:Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με τα ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997:

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία.

γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα 10 έτη.

δ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας από τον διορισμό τους μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση (ΠΔ50/96).

Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης  έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση κανονικής μετάθεσης και δεν  ικανοποιήθηκε.

Δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης: α) οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι(ΠΔ 100/97) και β) όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα, αφού οι αμοιβαίες μεταθέσεις πραγματοποιούνται από σχολείο σε σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος.

Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε 5 ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ), αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ), αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής (ΠΔ 50/96).

Για το έντυπο-αίτηση πατήστε

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17

 

Μεταθέσεις Εκπ/κών από περιοχή σε περιοχή

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.844. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 528  (ποσοστό 10,90 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 181 και ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 56,35 %).

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους παρουσιάζονται στις νέες τους θέσεις για ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 21-6-2017. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-8-2017.

Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Oι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται.

Για τα ονόματα δείτε εδώ:

Απόφαση μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης 2016-2017 

Απόφαση Μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής 2016-2017

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης  

 


© 2017 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση