Το ΕΠ.Ε.Σ του Πρότυπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει δύο θέσεις (31 ώρες) εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02  για απόσπαση κατά το διδακτικό έτος 2017-18. Όσοι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ02 ενδιαφέρονται για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να υποβάλουν μέχρι 16/6  αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου της πρώτης προτίμησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και για την αίτηση θα  αντλήσουν από τα συνημμένα έγγραφα:

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΠΠΣ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. ΑΙΤΗΣΗ

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α” τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 10:00 – 12:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9:00 π.μ. και να έχουν  μαζί τους :

  1. την αστυνομική τους ταυτότητα και
  2. την εκτύπωση της αίτησης συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Τα ονόματα των υποψηφίων περιλαμβάνονται στην οριστική κατάσταση στοιχείων μαθητών (προηγούμενη ανάρτηση).

Αν υπάρχουν προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει οι γονείς τους, αφού πρώτα ενημερώσουν το σχολείο, να προσκομίσουν και τα απαιτούμενα γι αυτό το λόγο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή των ελέγχων θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρες 09:00-12:00, καθώς και την Πέμπτη 15 Ιουνίου και ώρες 08:30-14:00.

Η παραλαβή των απολυτηριών γίνεται από την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρες 08:30-14:00. Η παραλαβή μπορεί να γίνει μόνο από τους/τις μαθητές/τριες αυτοπροσώπως.

Δείτε όλα τα ονόματα εδώ. Από την παραπάνω κατάσταση οι 106 μαθητές/τριες είναι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής και αυτοδίκαια εγγράφονται στο Λύκειο της Ιωνιδείου. Οι υπόλοιποι 29 μαθητές/τριες μπορούν να διεκδικήσουν τις 2 θέσεις που απομένουν με εξετάσεις οι οποίες θα διεξαχθούν στις 21 Ιουνίου 2017. Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανάρτηση.

Δείτε όλα τα ονόματα εδώ

Η τελική ανάρτηση θα γίνει όταν οριστικοποιηθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων οι κενές θέσεις για την Α΄ Τάξη του Λυκείου της Σχολής μας είναι 2 και θα καλυφθούν μετά από γραπτές εξετάσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανάρτηση.

Από ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:  «Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).»

Οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στην Προκήρυξη, ενώ η αίτηση υπάρχει και εδώ.

Νέες οδηγίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Για το σχολικό έτος 2017-18, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κενά στο Λύκειο της Ιωνιδείου για την διαδικασία εισαγωγής του Ιουνίου 2017. Υπάρχει όμως περίπτωση να προκύψουν κενά μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων (28 Απριλίου – 19 Μαΐου). Αυτό θα συμβεί αν δεν υποβάλουν αίτηση όλοι οι απόφοιτοι του Γυμνασίου της Ιωνιδείου οι οποίοι εγγράφονται αυτοδίκαια. Επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο διάστημα 28 Απριλίου έως 19 Μαΐου. Οι κενές αυτές θέσεις θα καλυφθούν με εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις 21 Ιουνίου, με υποψήφιους τους μαθητές (εκτός αποφοίτων του Γυμνασίου της Ιωνιδείου) των οποίων οι κηδεμόνες υπέβαλαν αίτηση μεταξύ 28 Απριλίου και 19 Μαΐου. Για την περίπτωση που προκύψουν επιπλέον κενά αργότερα, και αφού εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων από τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, αυτά θα καλυφθούν με εξετάσεις για την Α” και Β” Λυκείου και κλήρωση για την Γ” Λυκείου (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση). Οι διαδικασίες αυτές, εφόσον είναι απαραίτητες, θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ και εδώ. Για αιτήσεις εισαγωγής σε άλλα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, οι πληροφορίες βρίσκονται εδώ.