Η επίδοση ελέγχων για τους μαθητές της Α΄και Β΄τάξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρες 9:00-12:00.

Πληροφορίες για μαθητές της Γ τάξης οι οποίοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού βρίσκονται εδώ.

Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017 στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Τα μόρια των υποψηφίων βρίσκονται εδώ.

Πληροφορίες για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις βρίσκονται εδώ.

Πληροφορίες για μαθητές της Γ” τάξης οι οποίοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων έχει οριστεί η 17η Ιουνίου.

Πληροφορίες για μαθητές της Γ τάξης οι οποίοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για την Πυροσβεστική βρίσκονται εδώ.

Πληροφορίες για μαθητές της Γ” τάξης οι οποίοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ΤΕΦΑΑ («Γυμναστικές Ακαδημίες») βρίσκονται εδώ.

Οι οδηγίες για την προετοιμασία ενόψει των εξετάσεων της 9ης Ιουνίου βρίσκονται εδώ. Το επιπλέον υλικό για τη μελέτη βρίσκεται εδώ.