Η σειρά κατάταξης των μαθητών που διαγωνίσθηκαν για την εισαγωγή τους στην Α’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου υπάρχει εδώ. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος όπου οι υποψήφιοι μπορούν να δουν αναλυτικά τη βαθμολογία τους βρίσκεται εδώ.

Από τις 21 Ιουνίου και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου (14 Ιουλίου), οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της μοριοδότησης εδώ σε μορφή αρχείου Excel. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μέχρι τις 28/6/2017.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα  www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης του διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 6-6-2017. Όλοι οι υποψήφιοι από την 6-6-2017 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά. Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής των επιπλεόν απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει στις 6-7-2017. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην παραπάνω διεύθυνση και εδώ.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα γίνεται από την Δευτέρα 19-06-2017 έως και την Τρίτη 27-06-2017 μέσω του ιστοτόπου του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 20-06-2017 έως και την Τετάρτη 28-06-2017 και από ώρα 09:00 έως 18:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην παραπάνω διεύθυνση και εδώ.

Το ΕΠ.Ε.Σ του Πρότυπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει δύο θέσεις (31 ώρες) εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02  για απόσπαση κατά το διδακτικό έτος 2017-18. Όσοι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ02 ενδιαφέρονται για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να υποβάλουν μέχρι 16/6  αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ του σχολείου της πρώτης προτίμησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και για την αίτηση θα  αντλήσουν από τα συνημμένα έγγραφα:

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΠΠΣ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. ΑΙΤΗΣΗ

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 10:00 – 12:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9:00 π.μ. και να έχουν  μαζί τους :

  1. την αστυνομική τους ταυτότητα και
  2. την εκτύπωση της αίτησης συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Τα ονόματα των υποψηφίων περιλαμβάνονται στην οριστική κατάσταση στοιχείων μαθητών (προηγούμενη ανάρτηση).

Αν υπάρχουν προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει οι γονείς τους, αφού πρώτα ενημερώσουν το σχολείο, να προσκομίσουν και τα απαιτούμενα γι αυτό το λόγο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή των ελέγχων θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρες 09:00-12:00, καθώς και την Πέμπτη 15 Ιουνίου και ώρες 08:30-14:00.