Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές: Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.geetha.mil.gr, η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές. Η προκύρηξη υπάρχει και εδώ. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).Δεν επιτρέπονται σχόλια.