Ιούλ 17
03

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το αντίστοιχο έγγραφο υπάρχει εδώ.Δεν επιτρέπονται σχόλια.