Ιούν 17
21

Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για κενές θέσεις Εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της μοριοδότησης εδώ σε μορφή αρχείου Excel. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά μέχρι τις 28/6/2017.Δεν επιτρέπονται σχόλια.