Ιούν 17
16

Πληροφορίες για υποψηφίους Σχολών Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα γίνεται από την Δευτέρα 19-06-2017 έως και την Τρίτη 27-06-2017 μέσω του ιστοτόπου του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 20-06-2017 έως και την Τετάρτη 28-06-2017 και από ώρα 09:00 έως 18:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην παραπάνω διεύθυνση και εδώ.Δεν επιτρέπονται σχόλια.