Οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη του Λυκείου της Ιωνιδείου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 10:00 – 12:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 9:00 π.μ. και να έχουν  μαζί τους :

  1. την αστυνομική τους ταυτότητα και
  2. την εκτύπωση της αίτησης συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Τα ονόματα των υποψηφίων περιλαμβάνονται στην οριστική κατάσταση στοιχείων μαθητών (προηγούμενη ανάρτηση).

Αν υπάρχουν προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει οι γονείς τους, αφού πρώτα ενημερώσουν το σχολείο, να προσκομίσουν και τα απαιτούμενα γι αυτό το λόγο δικαιολογητικά.Δεν επιτρέπονται σχόλια.