Ιούν 17
01

Παραλαβή απολυτηρίων από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης

Η παραλαβή των απολυτηριών γίνεται από την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρες 08:30-14:00. Η παραλαβή μπορεί να γίνει μόνο από τους/τις μαθητές/τριες αυτοπροσώπως.Δεν επιτρέπονται σχόλια.