Οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο σχολείο για υποβολή αίτησης συμμετοχής:

α. για την Α” και Γ” τάξη σε εξετάσεις.

β. για την Β” τάξη σε κλήρωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο σχολείο μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο για την Α” όσο και για την Γ” τάξη την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 11:00 π.μ., στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η κλήρωση για την Β” Λυκείου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, 12:00.
Δεν επιτρέπονται σχόλια.