1. Ρήματα ενεργητικής φωνής,που όμως σχηματίζουν το μέλλοντα ως μέσα ρήματα.