Ψήφισμα



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Α-Δ ΓΕΛ  2023 (ΑΙΤΗΣΗ)

ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΔ και ΠΜΔ ΕΤΟΥΣ 2022



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

ENGLISH WITH OUR OWN STORIES an international eTwinning project



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

Κ.Υ.Μ.Α



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Δράσεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα | Σχολιάστε

Επίσκεψη στην Πάτρα



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Δράσεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε

Περιβαλλοντικό-Πρόγραμμα-Α-Λυκείου



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε



Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Σχολιάστε