Άρθρα: Λογοτεχνία


 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ: Νεότερη ποίηση «Ο τόπος μας», Γ. Ρίτσου


Παρουσίαση

Σχέδιο μαθήματος

Φύλλο εργασίας (1)

Φύλλο εργασίας (2)


 Διδάσκων: Δημήτρης Σ. Γιαννακόπουλος

Μ.Δ.Ε, φιλόλογος

Απρίλιος 2013