Άρθρα: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

—–

  • Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016
pdf-icon1 ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΛΗ_Α_ΓΕΛ_ Α_Β_ΕΣΠ_ΓΕΛ_2015_2016

—–

  • Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό. έτος 2015-2016
pdf-icon1  ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΛΗ_Β_ ΓΕΛ_ Γ_ΕΣΠ_ΓΕΛ_2015_2016

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016

pdf

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΑ Γ ΓΕΛ_Δ ΕΣΠ_ΟΔΗΓΙΕΣ 2015_16

 

 

 


 

Εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016

pdfFEK_Β_1186_2015_YLH_G_GEL_-2015_16

 


 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄,Β΄,Γ΄ Λυκείου – Αναλυτικό Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου

pdf2015_fek941_analytika_programmata_g_LYK


 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

pdf2015_Ν.4327