Υπεύθυνοι τμημάτων


 2016 – 2017

Α΄ τάξη
Α1   Αγγελική Κανελλοπούλου ΠΕ 04
Α2   Ευάγγελος Παπανικολάου ΠΕ 03
Α3   Κωνσταντίνος Κατσένης ΠΕ 02
Α4   Σοφία Κωνσταντινοπούλου ΠΕ 06
Β΄τάξη
 Β1  Ιωάννης Καραβότας ΠΕ 03
 Β2   Δημήτριος Γιαννακόπουλος ΠΕ 02
 Β3   Νικόλαος Τσούντος ΠΕ 09
Γ΄τάξη
 Γ1   Βασίλειος Φερτάκης ΠΕ 04
 Γ2  Ευστάθιος Μακρίδης ΠΕ 11
 Γ3   Ασημίνα Σταθούλια ΠΕ 19