Ιστορικό


tabela 2

Το σχολείο μας είναι το μοναδικό Γενικό Λύκειο της Κάτω Αχαΐας. Σ΄αυτό φοιτούν 250 μαθητές και εργάζονται 25 καθηγητές.

Τα αρχεία του σχολείου ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το σημερινό μας κτήριο παραδόθηκε το 1995.

Στο σχολείο μας εκτός από γνώσεις, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μεταδώσουμε στους μαθητές μας πολιτισμό, ήθος και δημοκρατικές αρχές.