ΔιεύθυνσηΔιευθυντής

  • Ανδρέας Ψήνιας, ΠΕ 19

1.Msc Management Science Computer Applications In Management Systems -Cranfield University

2.Μεταπτυχιακό εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΕΑΠ)


Υποδιευθύντρια

  • Αναστασία Δριμάλα, ΠΕ 02

 —


 Σχολιάστε