Βοηθητικό προσωπικό 

Υπεύθυνη καθαριότητας:

Σοφία Τριανταφυλλοπούλου

 

Σχολικό κυλικείο:

Λαμπρινή Δριμάλα