ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ

• Οργανικός νόμος του 1900
• Ηνωμένη Αντιπολίτευση
• Δημοφρουροί
• Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης
• Πολιτοφυλακή της Κρήτης
• Νέα προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο ανέλαβε τη διοίκηση της Κρήτης ο ύπατος αρμοστής, πρίγκιπας Γεώργιος.

2.Ποιες ενέργειες έγιναν για την οργάνωση της πρώτης Κρητικής Πολιτείας;

3.Ποιο ήταν το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας;

4. Πώς θα χαρακτηρίζατε το πρώτο σύνταγμα της Κρητικής πολιτείας.

5. Ποια διάσταση απόψεων υπήρχε μεταξύ Γεωργίου και Βενιζέλου σχετικά με το ζήτημα της ένωσης;

6. Ποια ήταν τα αίτια και ποιες αφορμές της επανάστασης του Θερίσου;

7. Πώς προετοιμάστηκε από τους επαναστάτες η εξέγερση του Θερίσου και πώς αυτή εξαπλώθηκε;

8. Πώς αντέδρασε ο πρίγκιπας στην είδηση του ξεσπάσματος της επανάστασης του Θερίσου

9. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της επανάστασης του Θερίσου στην Αθήνα;

10. Ποια ήταν η αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην επανάσταση του Θερίσου;

11. Ποιο ήταν το έργο της προσωρινής κυβέρνησης της Κρήτης;

12. Ποια ήταν τα αιτήματα των επαναστατών που προέβαλαν στις Μεγάλες Δυνάμεις και ποιους διπλωματικούς ελιγμούς έκανε ο Βενιζέλος;

13. Ποιο ήταν το περιεχόμενο του τελεσιγράφου των Μεγάλων Δυνάμεων προς τους επαναστάτες;

14. Τι προέβλεπε η συμφωνία των Μουρνιών;

15. Πώς θα κρίνατε την έκβαση της επανάστασης του Θερίσου;

16. Ποια ζητήματα επιλύθηκαν με την ανάληψη της αρμοστείας της Κρήτης από τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξανδρο Ζαΐμη;

17. Να περιγράψετε τις ενέργειες που έγιναν για τη χειραφέτηση της Κρήτης από τις Μεγάλες Δυνάμεις, πριν την ένωσή της με την Ελλάδα.

18. Ποια εξωτερικά γεγονότα οδήγησαν το Κρητικό Ζήτημα σε νέα φάση;

19. Ποια ήταν η διάθεση των Κρητών στην ανάληψη της πρωθυπουργίας της Ελλάδας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1910;

20. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο επιλύθηκε οριστικά το Κρητικό Ζήτημα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ

• Χάτι Σερίφ
• Χάτι Χουμαγιούν
• Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
• Α΄ πανελλήνιο συνέδριο
• Α΄ πανποντιακό συνέδριο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1. Ποιες ήταν οι συνέπειες για τον ποντιακό ελληνισμό της παραχώρησης ειδικών προνομίων στις μειονότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 19ο αιώνα;

2. Ποιες ήταν οι οικονομικές δυνατότητες του Ανατολικού Πόντου στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού;

3.Περιγράψτε την πνευματική άνθηση στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.

4. Περιγράψτε τη συμμετοχή των Ποντίων στους εθνικούς αγώνες των Ελλήνων.

5. Ποιοι ήταν οι πρωτεργάτες της ιδέας για τη δημιουργία μιας αυτόνομης ποντιακής πολιτείας;

6. Με ποιο τρόπο διοίκησε την Τραπεζούντα ο μητροπολίτης Χρύσανθος την περίοδο 1916-1918;

7. Ποια ήταν η συμβολή του Κ. Κωνσταντινίδη στην προώθηση της ιδέας δημιουργίας στον Πόντο μιας αυτόνομης ποντικής πολιτείας;

8. Ποια ήταν η στάση του Βενιζέλου στο συνέδριο ειρήνης των Παρισίων αναφορικά με το ποντιακό ζήτημα;

9. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Μητροπολίτης Χρύσανθου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ειρήνης των Παρισίων;

10. Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στο να δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα για το ποντιακό ζήτημα στο συνέδριο ειρήνης των Παρισίων, αλλά και μετέπειτα;

11. Ποιες ήταν οι ενέργειες του μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη αναφορικά με το ποντιακό ζήτημα;

12. Πώς δικαιολογείται ο όρος «γενοκτονία» που χρησιμοποιείται για τις διώξεις που υπέστησε ο ποντιακός ελληνισμός από το εθνικιστικό κίνημα των Νεότουρκων;

13. Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ της γενοκτονίας των Ποντίων και της αντίστοιχης των Εβραίων;Αφήστε μια απάντηση

Top
...