Σύστημα Ταξινόμησης

Δημοσιευμένο στις 4 Δεκεμβρίου 2010 Κατηγορία: από Σχολική Βιβλιοθήκη 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου

Τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένα με βάση το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης του Dewey.

(1851 - 1931)

O Dewey σε ηλικία 21 ετών και ενώ εργαζόταν ως βοηθός στη βιβλιοθήκη του Amherst College δημιούργησε το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης που φέρει το όνομά του (Decimal Dewey Classification). Σήμερα το σύστημά του χρησιμοποιείται από τις περισσότερες μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες.

Ο Dewey χώρισε όλη την ανθρώπινη γνώση σε 10 μεγάλες κατηγορίες. Η κάθε ομάδα έχει τον δικός της τίτλο και αντιπροσωπεύεται από τρεις αριθμούς:

000 – 099: Εγκυκλοπαίδειες, Πληροφορική

100 – 199: Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Παραφυσικά φαινόμενα

200 – 299: Θρησκεία

300 – 399: Κοινωνικές Επιστήμες (π. χ. Οικονομία, Δίκαιο, Εκπαίδευση, Ήθη και Έθιμα)

400 – 499: Γλώσσα

500 – 599: Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία κλπ)

600 – 699: Εφαρμοσμένες Τέχνες

700 – 799: Καλές Τέχνες (π.χ. ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Κινηματογράφος κλπ.)

800 – 899: Λογοτεχνία

900 – 999: Ιστορία, Γεωγραφία

Η κάθε μια από αυτές τις 10 κατηγορίες υποδιαιρείται σε άλλες δέκα (10χ10 =100) και αυτές οι 100 με τη σειρά τους σε άλλες 10 (100χ10=1000). Σε κάθε υποκατηγορία εντάσσεται και μια περισσότερο εξιδικευμένη ανθρώπινη γνώση.

Μια power – point παρουσίαση του συστήματος Dewey από την υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης, Δασακλή Φωτεινή. Η παρουσίαση αυτή γίνεται σε όλα τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το χώρο της βιβλιοθήκης, το σύστημα ταξινόμησης των βιβλίων, τους κανόνες που διέπουν τη βιβλιοθήκη και τις υποχρεώσεις των μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες: Βιογραφία του Melvil Dewey

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και διασκεδάστε. Πηγή των παιχνιδιών είναι:  http://classtools.net/. Για να παίξετε  Πατήστε εδώ Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πατάτε απλά Play και σας δίνετε η δυνατότητα να παίξετε παιχνίδια διαφορετικής μορφής.
Αφήστε μια απάντηση