Προγραμματισμός επισκέψεων

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους του το ΚΠΕ Πεταλούδων έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ειδικούς επιστήμονες, με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, με την Αυτοδιοίκηση, με τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού, τα ΠΕΚ κ.α. ανάλογα με τους στόχους, το περιεχόμενο και τις ανάγκες κάθε μιας δράσης που αποφασίζει να υλοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των περιβαλλοντικών-εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε συνεννόηση στα:

τηλ. 2241041255 – φαξ. 2241041255

email: kpepetal@sch.gr

Κατηγορίες επισκέψεων στο Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου:

1.  Επισκέψεις ενημέρωσης-ψυχαγωγίας μαθητών (εκπαιδευτικές εκδρομές) για όλο το σχολικό έτος μετά από συνεννόηση με την Παιδαγωγική Ομάδα στα στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Π.Ε.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης περιλαμβάνονται:

α. Ξενάγηση στους χώρους του Κ.Π.Ε.

β. Βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας-εξοικείωσης

γ. Παρατήρηση δοκιμίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο

δ. Πειράματα φυσικής-χημείας

ε. Μελέτη λειτουργίας μετεωρολογικού σταθμού

στ. Μελέτη λειτουργίας αυτόνομης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία

ζ. Παρακολούθηση εκπαιδευτικών-περιβαλλοντικών ταινιών

η. Συμπλήρωση δελτίου αξιολόγησης

θ. Απονομή αναμνηστικών βεβαιώσεων

Φόρμα αίτησης_1

2.  Επισκέψεις στα πλαίσια των προγραμματισμένων επισκέψεων στα Κ.Π.Ε. της χώρας μετά από πρόσκληση του υπουργείου παιδείας μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

στα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά-περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου:

α. Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων

β. Ποδηλάτες του δάσους

γ. Αειφορία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας