Σεμινάριο: «Διαχείριση και Ψυχολογία Ομάδας. Εφαρμογές με τη χρήση εργαλείων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Πρόγραμμα σεμιναρίου:

«Διαχείριση και Ψυχολογία Ομάδας. Εφαρμογές με τη χρήση εργαλείων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 – ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Διαχείριση και Ψυχολογία Ομάδας. Εφαρμογές με τη χρήση εργαλείων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016
Ωράριο Θέμα Εισηγητής
09:00-09:20 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές
09:20-09:30 Το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου και ο ρόλος του ως δομή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ ΠεταλούδωνΈφη Συμονοπούλου – Σοφία Οικονόμου- Κων/νος Κώστας – Χάρης Συργιάννης
09:30-09:45 Η σημασία της ομάδας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου: Ε. Σταυροπούλου, Π. Σπανός, Χ. Ψαράς
09:45-10:00 Η σημασία της ομάδας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου: Μ. Φατσέα, Ι. Καραγιάννης
10:00-10:45 Διαχείριση και Ψυχολογία Ομάδας Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Πεταλούδων
10:45-11:30 Διάλειμμα – Χωρισμός ομάδων
11:30-13:00 Μελέτη ΠεδίουΒιωματική δράση στο χωριό Θεολόγος Ρόδου Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Πεταλούδων
Βιωματικές δράσεις εντός ΚΠΕ
13:00-14:30 Παρουσιάσεις περιβαλλοντικών ιστοριών – Αξιολόγηση Συμμετέχοντες,Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Πεταλούδων