Η παιδαγωγική ομάδα

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016, το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου, σαν ΚΠΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λειτουργεί με τους εκπαιδευτικούς:

Χαράλαμπος Συργιάννης   Υπεύθυνος λειτουργίας ΠΕ 17
Κωνσταντίνος Κώστας   Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΠΕ 70
Ευθυμία Συμονοπούλου   Μέλος Π.Ο. ΠΕ 70
Σοφία Οικονόμου  Μέλος Π.Ο. ΠΕ 11

Παρακάτω μπορείτε οι παιδαγωγικές ομάδες προηγούμενων ετών:

  • 2015-2016: Χαράλαμπος Συργιάννης, Κωνσταντίνος Κώστας, Ευθυμία Συμονοπούλου