Η παιδαγωγική ομάδα

Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2015, το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου, σαν ΚΠΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λειτουργεί με τους παρακάτω εκπαιδευτικούς.

Χαράλαμπος Συργιάννης   Υπεύθυνος λειτουργίας ΠΕ 17
Κωνσταντίνος Κώστας   Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΠΕ 70
Έφη Συμονοπούλου   Μέλος Π.Ο. ΠΕ 70

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παιδαγωγικές ομάδες προηγούμενων ετών.

  • 2004-2008:
  • 2008-2o11: