Εκδόσεις του ΚΠΕ

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Πεταλούδων τα τελευταία χρόνια έχει συμετάσχει στην έκδοση των παρακάτω βιβλίων, καθώς και εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον , τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη σχέση του με την ποιότητα ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την αναγκαιότητα του για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας.