Το ΚΕΠΕΑ – ΚΠΕ

download (2)

Το (Κ.Ε.ΠΕ.Α. – Κ.Π.Ε.) Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός του είναι η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, όπως όλα τα ΚΠΕ της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

* Φόρμα αίτησης εκπαιδευτικού


Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία
Πεταλούδων Ρόδου
Rhodes Butterfly Environment & Sustainability Training Center
Θεολόγος – Ρόδος
Τ.Κ. 85106 – Τ.Θ. Α-11
Τηλ.& Φαξ: 22410-41255
Ηλ. Δ/νση: kpepetal@sch.gr