«Συμμετοχή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων στη δεύτερη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “e-co-foot”».

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 11-05-2018

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης είναι το μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα που έχει ο μέσος ευρωπαίος πολίτης. Η έννοια οικολογικό αποτύπωμα αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε τροφή, ενέργεια και πρώτες ύλες, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Το οικολογικό αποτύπωμα υπολογίζεται σε παγκόσμια εκτάρια (gha)/κεφαλή, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, η διαθέσιμη έκταση για κάθε κάτοικο της Γης ανέρχεται σε 1,7 εκτάρια.

Ωστόσο, η παγκόσμια μέση τιμή του οικολογικού αποτυπώματος είναι 2,8 εκτάρια. Επιπλέον, οι χώρες της Ευρώπης έχουν οικολογικό αποτύπωμα 3,9 εκτάρια κατά μέσο όρο. Ενδεικτικά, η Αυστρία έχει 5,9 εκτάρια, η Ρουμανία 2,8, η Ουγγαρία 3,6 και η Ελλάδα 4,3. Καθώς οι τιμές αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τη βιολογική διαθεσιμότητα (biocapacity) του πλανήτη, ξεκίνησε μια προσπάθεια ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας των παραπάνω χωρών με τη δημιουργία προϊόντων πνευματικής εργασίας (Intellectuals Outputs). Τα παραδοτέα αυτά πνευματικά προϊόντα αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στη Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης), όπου επιλέχθηκε να συμμετέχει ως εταίρος το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων. Ο τίτλος του προγράμματος είναι “e-co-foot – Ecological Footprint Training” και η διάρκειά του είναι τριετής (2017-2020). Στη σύμπραξη συμμετέχουν και οι παρακάτω φορείς:

akaryon (Αυστρία), Συντονιστής

Plattform Footprint (Αυστρία)

Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (Ουγγαρία)

Colegiul Vasile Lovinescu (Ρουμανία)

Τα προϊόντα πνευματικής εργασίας για το συγκεκριμένο έργο είναι τα εξής:

 • Διαδικτυακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για το οικολογικό αποτύπωμα
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για μαθητές ηλικίας από 10 έως 18 ετών
 • Έντυπο διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα
 • Λογισμικό υπολογισμού οικολογικού αποτυπώματος που θα επιτρέπει στα παιδιά να υπολογίζουν το αποτύπωμά τους καταγράφοντας τις δραστηριότητές τους και θα προτείνει τρόπους μείωσής του.
 • Οδηγός Πιστοποιήσεων για την πιστοποίηση του εκπαιδευτικού πακέτου

Στις 19 και 20 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος στο Κολέγιο Vasile Lovinescu, στην πόλη Falticeni της Ρουμανίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν συζητήσεις μεταξύ των εταίρων σχετικά με την πορεία ανάπτυξης των προϊόντων πνευματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιαστήκαν ολοκληρωμένα φύλλα εργασίας πάνω στα τέσσερα βασικά κεφάλαια του εκπαιδευτικού και διδακτικού πακέτου (οικολογικό αποτύπωμα διατροφής, μετακίνησης, κατανάλωσης και στέγασης). Επιπλέον, παρουσιάστηκε το προσχέδιο του λογισμικού για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος. Επίσης, έγινε εφαρμογή στην τάξη, σε μαθητές του κολεγίου, ενός εργαστηρίου με τίτλο “mini hectare”, το οποίο είχε θετικά αποτελέσματα καθώς οι μαθητές κατανόησαν πλήρως την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τους τρόπους μείωσής του.Η συνάντηση έκλεισε με την πεποίθηση όλων των εταίρων ότι η πορεία υλοποίησης του έργου βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο και εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 8-9 Νοεμβρίου 2018, στο Szombathely της Ουγγαρίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου:

www.e-co-foot.eu.

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων σχολείων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος erasmus+

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 29-03-2018

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος erasmus+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ219 Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων με κωδικό ΚΑ2 2017-1-IT02-KA219-036472-5 και τίτλο
“Analysing moral values in films and acting out”, το 5o Gymnasio Karditsas υποδέχτηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 42 καθηγητές και μαθητές από 4 σχολεία της Ευρώπης. Τα σχολεία που υποδέχθηκε είναι:
1. Comprensivo 1 Chieti, Italy
2. Școala Gimnazială „Ion Minulescu” Pitești, Romania
3. Saldus novada pasvaldibas Kursisu pamatskla, Latvia

 1. Rabiye-Mehmet Ülger Ilköğretim Okulu, Turkey

Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων όπου τους έγινε ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα του αλλά και για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  #Erasmus+ (ΚΑ201 στην καινοτομία) με τίτλο «e-co-foot» στο οποίο συμμετέχει το ΚΠΕ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Workshop των μαθητών σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  #Erasmus+ που υλοποιούν.

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Εργασίες Σχολικών Μονάδων, Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 27-03-2018

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-co-foot» εφαρμόστηκε στην τάξη το υπό δημιουργία εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το οικολογικό αποτύπωμα. Πεδίο εφαρμογής αποτέλεσε η Γ΄ τάξη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας, το οποίο έχει επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού του ευρωπαϊκού προγράμματος. Παρέχεται έτσι η απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτιστοποίηση του παραπάνω υλικού, που αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Σεμινάριο εθνικού θεματικού Δικτύου «Α.Π.Ε. & Οικολογικό Αποτύπωμα»

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Καλωσόρισμα | , στις 27-03-2018

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου – Τρικκαίων, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Οικολογικό Αποτύπωμα» που συντονίζει, οργάνωσε και υλοποίησε ομώνυμο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων στα Τρίκαλα (λόφος Προφήτη Ηλία) και στους χώρους του Μύλου Ματσόπουλου.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. με θέματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το οικολογικό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου του Δικτύου ήταν οι εξής: α) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – πλεονεκτήματα – λύση στο ενεργειακό πρόβλημα, β) Ηλιακή ενέργεια και εφαρμογές της, γ) Αιολική ενέργεια και εφαρμογές της, δ) Υδραυλική ενέργεια και εφαρμογές της, ε) Βιομάζα – Γεωθερμία, στ) Άλλες μορφές καθαρής ενέργειας – Κυψέλη υδρογόνου – Ηλεκτροκίνηση, ζ) Μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η) Εξοικονόμηση ενέργειας, θ) Οικολογικό και ενεργειακό αποτύπωμα (ορισμοί – διάκριση), ι) Οικολογικό αποτύπωμα στους βασικούς τομείς της διατροφής, μετακίνησης, στέγασης, κατανάλωσης, ια) Μείωση οικολογικού αποτυπώματος, ιβ) Διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών με την παρουσίαση παραδειγμάτων από εκπροσώπους φορέων – μελών του Δικτύου, ιγ) Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 με τίτλο “Ecological Footprint Training – E-co-foot”» στο οποίο συμμετέχει το Κ.Π.Ε. στον τομέα της καινοτομίας.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, των οποίων τα σχολεία είναι ενταγμένα στο Δίκτυο (ένας συντονιστής και ένας συνεργάτης από κάθε σχολείο), Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από πολλές Διευθύνσεις της χώρας, μέλη Κ.Π.Ε., καθώς και μέλη των επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων που συνεργάζονται με το Δίκτυο.

Το σεμινάριο αποτελούνταν από θεωρητικό και βιωματικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος που υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. αποτελούνταν από εισηγήσεις σχετικά με τις Α.Π.Ε., την εξοικονόμηση ενέργειας, το οικολογικό αποτύπωμα και την καινοτομία στον χώρο αυτό. Το βιωματικό μέρος έλαβε χώρα στους χώρους του Μύλου Ματσόπουλου και περιείχε επίδειξη εργαστηριακών ασκήσεων για τις Α.Π.Ε και βιωματικών δραστηριοτήτων για το οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και καλές πρακτικές σχολικών μονάδων. Έγινε επίσης ξενάγηση στον μουσειακό χώρο του Μύλου, ο οποίος αποτελεί ένα πρωτοπόρο βιομηχανικό κτίριο για την εποχή του σε βαλκανικό επίπεδο που εκμεταλλευόταν το νερό ως πηγή ενέργειας και διαθέτει έναν άριστα διατηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό

.

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

“e-co-foot – Ecological Footprint Training” – Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 27-11-2017

e-co-foot-logo

Στις 30-31 Οκτωβρίου 2017, στη Βιέννη, διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου «e-co-foot – Ecological Footprint Training» με κωδικό «2017-1-AT01-KA201-035037», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) του προγράμματος Erasmus+. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου υψηλής ποιότητας, σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, το οποίο θα εμπλέκει μαθητές 10 έως 18 ετών και εκπαιδευτικούς ενημερώνοντάς τους και ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν δράση για την προστασία της Γης.

Oι οργανισμοί που συμμετείχαν στη συνάντηση είναι οι εξής:
Akaryon (Αυστρία), Συντονιστής
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων (Ελλάδα)
Plattform Footprint (Αυστρία)
Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (Ουγγαρία)                                                                                                                           Colegiul Vasile Lovinescu (Ρουμανία)

 

IMG_6354  IMG_6355 IMG_6453  IMG_6464 meeting_20171031_3  meeting_20171031  IMG_6456

EU_flag-Erasmus_vect_POS

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση ΚΑ201: “e-co-foot – Ecological Footprint Training”

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 23-11-2017

e-co-foot-logo

 

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ επιλέχθηκε να συμμετέχει ως εταίρος στη Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης).  Ο τίτλος του προγράμματος είναι “e-co-foot – Ecological Footprint Training” και η διάρκειά του είναι τριετής (2017-2020). Στη σύμπραξη συμμετέχουν πέντε φορείς από τέσσερις χώρες. Συντονιστής του έργου είναι η Akaryon, μία αυστριακή εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην περιβαλλοντική εκπαιδευτική πληροφορική. Οι υπόλοιποι εταίροι της σύμπραξης είναι οι εξής: η Plattform Footprint, μία ΜΚΟ με έδρα την Αυστρία, η οποία έχει ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τη διάδοση της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος, το Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd (ELTE) στην Ουγγαρία και το Colegiul Vasile Lovinescu (CLV), σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Ρουμανία, που παρέχει μαθήματα για το περιβάλλον και την οικολογία.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό πακέτο υλικού σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, το οποίο θα εμπλέκει μαθητές 10 έως 18 ετών και εκπαιδευτικούς ενημερώνοντάς τους και ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν δράση για την προστασία της Γης. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση του εν λόγω υλικού από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα, τους γονείς, τους τοπικούς εκπροσώπους του Δήμου καθώς και άλλες τοπικές ΜΚΟ στις χώρες-εταίρους αλλά και σε άλλες χώρες μελλοντικά.

Η ιδιαιτερότητα του ανωτέρω προγράμματος έγκειται στη δημιουργία προϊόντων πνευματικής εργασίας (intellectual outputs) σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, τα οποία για το συγκεκριμένο έργο είναι τα εξής:

 1. Εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning material)
 2. Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές (offline learning material)
 3. Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς (teaching material)
 4. Λογισμικό υπολογισμού αποτυπώματος και εργαλείο έρευνας (software tool)
 5. Πιστοποιήσεις (certifications)

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω της ιστοσελίδας του έργου:

www.e-co-foot.eu.

 

EU_flag-Erasmus_vect_POS

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Έπαινος «Good practice example» από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα Erasmus+ του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 20-09-2017

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ στη Βασική Δράση 1/ΚΑ1 του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη».
Στο πρόγραμμα αυτό απονεμήθηκε ο έπαινος «Good practice example», ο οποίος δίνεται σε προγράμματα που αποτελούν υπόδειγμα καλής πρακτικής και πηγή έμπνευσης για άλλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/76f30f33-e80a-48d0-980c-57b5a1fcc9c5

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Ανθοκομικές καλλιέργειες, Βιβλία, Ημερολόγιο του κηπουρού, Κηπευτικές καλλιέργειες, Φυτοπροστασία | , στις 06-10-2016

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

«Πρακτικός οδηγός δημιουργίας σχολικού λαχανόκηπου: μια παιδαγωγική και βιωματική προσέγγιση» ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Βιβλία, Γενικές οδηγίες, Ημερολόγιο του κηπουρού, Κατασκευές, Κηπευτικές καλλιέργειες, Φυτοπροστασία | , στις 05-10-2016

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

0

Συγγραφέας: ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων | Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις | , στις 02-06-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

Τρίκαλα, 02/06/2016.  

Τηλέφωνο      :24310 31818

FAX:              :24310 31818

Ηλεκτ. Δ/νση :kpe.pertouli.trikala@gmail.com

Ιστότοπος       :www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr

 

 

   

                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων θα πραγματοποιήσει ημερίδα την Κυριακή 05 Ιουνίου 2016 (έναρξη στις 9.15π.μ.) στο χώρο του Κ.Π.Ε,  στο λόφο του Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα, με θέμα: «ERASMUS+ και δίκτυα του ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων».

Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Βασική Δράση KA1 ‘’Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων’’ του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη» με κωδικό προγράμματος 2015‐1‐EL01‐KA104‐013874

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ«ERASMUS+ και δίκτυα του ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων»
Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016
09:15-09:30 Άφιξη συμμετεχόντων και εισηγητών, παραλαβή φακέλων – εγγραφές
09:30-09:45 Χαιρετισμοί
09:45-10:00 «Παρουσίαση των προγραμμάτων του Κ.Π.Ε Περτουλίου-Τρικκαίων »Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων
10:00-10:30 «Εμπειρίες από το πρόγραμμα Erasmus+ “Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη” του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων»Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

10:30-11:00 «Ευρωπαϊκή διάσταση των Κ.Π.Ε. μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+»  Ντούβλης Σπύρος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας
11:00-11:10 «Παρουσίαση των δράσεων του δικτύου “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”»Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων
11:10-11:30 Διάλειμμα
  Παρουσιάσεις δράσεων σχολικών  μονάδων που συμμετέχουν στα δίκτυα του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων
11:30-11:50 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιβάλλον »Κατσίκας Νικόλαος, συντονιστής εκπαιδευτικός του 1ου Σ.Δ.Ε. Τρικάλων
11:50-12:10 «Ενεργειακό αποτύπωμα και εξοικονόμηση ενέργειας»Λαγός Ηλίας, συντονιστής εκπαιδευτικός του 13ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
12:10-12:30 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Ενέργεια από απορρίμματα & καλλιέργειες»Μιχαήλ Βασιλική , συντονιστής εκπαιδευτικός του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων 
12:30-12:50 «Σχολικός κήπος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας»Μέκρας Δημήτριος, Ζάρας Αντώνιος, Νικόπουλος Λεωνίδας, εκπαιδευτικοί του 3ουΔημ.Σχ. Καλαμπάκας
12:50-13:00 «Σχολικός κήπος του Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού»Δουμουσιάρης  Κωνσταντίνος, Δάσκαλος
13:00–13:30 Αξιολόγηση-Λήξη ημερίδας

EU_flag-Erasmus_vect_POS