Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Λήψη αρχείου Ομιλία π. Αθανασίου Μυτηλιναίου για την 25η Μαρτίου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρότυπο προφορικής βαθμολογίας

Στο παρακάτω αρχείο μπορεί ο εκπαιδευτικός να καταχωρήσει καθημερινά τη βαθμολογία του μαθητή στην αντίστοιχη καρτέλα, οι οποίες βαθμολογίες μετρώνται και προκύπτει ο μέσος όρος της προφορικής στην αρχική καρτέλα του τετραμήνου. Στην καρτέλα του …

Συνεχίστε την ανάγνωση