Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τοπική Ιστορία
Δημοσιευμένο στις 30 Ιανουαρίου 2013 Comments
5ο Συνέδριο της EEEE: «Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: Απαντώντας στην Κρίση»

Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της αναδεικνύουν την ανάγκη για νέες πολιτικές και δράσεις σε όλους τους τομείς. Η εκπαίδευση ενηλίκων προβάλλεται από πολλές και συχνά διαφορετικές πλευρές ως απάντηση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Το ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσον, και κυρίως υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης, στην οικονομική ανάπτυξη, στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν. Το 5ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (EEEE) εστιάζει στα παραπάνω θέματα με στόχο τη διερεύνηση των όρων, των προϋποθέσεων και των πολιτικών που θα καταστήσουν την εκπαίδευση ενηλίκων ‘εργαλείο’ διαμόρφωσης εναλλακτικών προτάσεων για την επίτευξη των προσδοκιών της κοινωνίας και των στόχων της Πολιτείας. Περισσότερα στο έγγραφο: DiaViou_Synedrio_EEEE

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση