Αρχική Σελίδα

 

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από το ΚΕΔΑΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, για την έκδοση αξιολογήσεων – γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους.

 

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 4823/2021 και αφορούν τα επίπεδα:

α) της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών

β) των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων 

γ) της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων

δ) της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας

ε) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ Σάμου αποτελείται από Ειδικούς Παιδαγωγούς Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογο, Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό και Φυσικοθεραπευτή.