Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
Η προθεσμία ορίζεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. … περισσότερα

Μετεγγραφές της κατηγορίας του 5%: Έως 31/1 οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 211004/Ζ1/24-12-2014 σύμφωνα με την οποία, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014−2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/ Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησης τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α΄).
Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.
Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Αμοιβαίες μετεγγραφές φοιτητών: Έως 31/1 οι αιτήσεις

meteggrafiΔημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 207358/ΓΔ6 με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ». Έως την 31η Ιανουαρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η κοινή αίτηση υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10% των θέσεων εισακτέων για το ακαδ. έτος 2015-2016

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258-Α”) ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2015−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2013. … περισσότερα

Οι τροπολογίες για το Λύκειο και τα ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4310 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, μαζί με όλες τις τροπολογίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.
Δείτε τα Άρθρα: 57 (Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου), 58 (Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και 59 (Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου).

Συνάντηση Εργασίας

Στα πλαίσια υλοποίησης καινοτόμου δράσης του ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας με θέμα «Δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οπτική του ΣΕΠ και της πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας» θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00 στην αίθουσα συλλόγου διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας.
Σκοπός της δράσης είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και η συνεπακόλουθη πρόληψη φαινομένων Ενδοσχολικής βίας που οφείλονται σε αυτή.
Δείτε το σχετικό έγγραφο

Δίκτυο καθηγητών ΣΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι με σκοπό την αποδοτικότερη εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ και τη βέλτιστη και συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ των εκπαιδευτικών και του ΚΕΣΥΠ, καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΣΕΠ να συμμετάσχουν σε ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό Δίκτυο καθηγητών ΣΕΠ.
Στο Δίκτυο επικοινωνίας μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει φέτος τον ΣΕΠ στα Γυμνάσια της Μεσσηνίας και να έχουν πολλαπλά οφέλη.
Δείτε το σχετικό έγγραφο

Λειτουργία Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδ. έτος 2015-16

Εκδόθηκε εγκύκλιος για την ενημέρωση των υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι:
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων δεν θα δεχθούν εισακτέους.
Για τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2015 θα ισχύσει το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄).
Οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η φοίτηση στα ΑΣΣΥ είναι διετής και είναι σε εξέλιξη νομοθετικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) με σκοπό να αυξηθεί ο χρόνος φοίτησης στα τρία έτη, χωρίς να είναι δυνατόν την παρούσα χρονική στιγμή να αναφερθεί ρητά ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α”) περί κρίσης της Σωματικής Ικανότητας θα το βρείτε εδώ.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το νέο Λύκειο

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Καλαμάτας, στα πλαίσια της επιμόρφωσης των καθηγητών ΣΕΠ, οργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Το νέο Γενικό Λύκειο»
Το σεμινάριο στοχεύει στη διευκόλυνση των εμπλεκομένων με την ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία εκπαιδευτικών. Θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΚΕΣΥΠ (2ος όροφος 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας), την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 3 – 5 μμ.
Δείτε το σχετικό έγγραφο

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016

Εκδόθηκε εγκύκλιος με με θέμα: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015 -2016».
Διαβάστε αναλυτικά εδώ την εγκύκλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση των δικαιολογητικών προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2014.

Copyright © ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top