Αρχική

 

Tο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Νάξου  λειτουργεί ως διαγνωστικός- αξιολογικός φορέας για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας (έως 22 ετών), οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες της περιφέρειάς του.

To KE.Δ.Δ.Υ.:

Εκτιμά τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των μαθητών σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως:

 • Προτείνει στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τρόπους που θα διευκολύνουν τη διαδικασία της μελέτης, της μάθησης και της εξέτασης των μαθητών.
 • Παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση στους μαθητές, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα

 

 

Ποιοι πρέπει να επισκεφτούν το ΚΕ.Δ.Δ..Υ.;

Απευθύνεται σε μαθητές που παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης, οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής τους.  Για παράδειγμα, μαθητές οι οποίοι εμφανίζουν:

 •  Δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την κατανόηση και την αριθμητική
 • Δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής ή/ και Υπερκινητικότητα
 • Κινητικές, αισθητηριακές (π.χ. όρασης, ακοής) ή πολλαπλές αναπηρίες
 • Δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία
 • Χρόνια νοσήματα
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. παραβατική συμπεριφορά)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. φάσμα αυτισμού)
 • Ψυχικές διαταραχές

 

 

Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ..Υ. Νάξου


 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης μαθητή/ -τριας από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:

Ο ίδιος ο γονέας απευθύνεται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συμπληρώνοντας μια «αίτηση αξιολόγησης για το μαθητή/ -τρια». Στη συνέχεια, καθορίζεται η προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία έχει ως εξής:

 Υποδοχή- γνωριμία του μαθητή/ -τριας και των γονέων με τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

  Ακολουθεί:

 • Λήψη του ατομικού, οικογενειακού και του κοινωνικού ιστορικού από τους γονείς στην κοινωνική λειτουργό
 • Εξατομικευμένες συναντήσεις του παιδιού με τον/ τη ψυχολόγο, τον/ την ειδικό παιδαγωγό, και κατά περίπτωση, με τον λογοθεραπευτή
 •  Έκδοση εξατομικευμένης εισήγησης/ γνωμάτευσης για τον μαθητή/ -τρια και ενημέρωση γονέων

 

Η διαδικασία αξιολόγησης  μπορεί να  διαρκέσει μέχρι και  δύο ημέρες.

 

Σας αρέσει εδώ;
Δοκιμάστε τους δικτυακούς τόπους των συνδέσμων...