Διαδικασία Αξιολόγησης

 

Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης ο γονέας πρέπει να κρατάει μαζί του το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού (των εμβολίων), τα τετράδια του σχολείου, φωτοτυπίες ή και διαγωνίσματα (εφόσον φοιτά), καθώς και φωτοαντίγραφα προηγούμενων ιατρικών ή συναφών γνωματεύσεων που μπορεί να έχει το παιδί από άλλους φορείς.

Ο μαθητής κατά την αξιολόγηση από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. θα πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, του Ν.3699/2008 το παιδί κατά την άφιξή του στο ΚΕ.Δ.ΔΥ. θα συναντηθεί και θα αξιολογηθεί από ψυχολόγο, εκπαιδευτικό και εφόσον κρίνεται αναγκαίο και από λογοθεραπευτή. Παράλληλα θα χορηγηθούν τέστ από τον εκπαιδευτικό και τον ψυχολόγο. Στο διάστημα αυτό, ο γονέας ή οι γονείς θα συναντηθούν με έναν κοινωνικό λειτουργό, στον οποίο και θα δώσουν πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή.

Την ίδια ημέρα της αξιολόγησης ο γονέας ενημερώνεται προφορικά από όλες τις ειδικότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 5, του Ν.3699/2008 γίνεται συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας και συντάσσεται η γνωμάτευση, όπου θα αναγράφονται η διάγνωση, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι προτάσεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ενημερωθούν τηλεφωνικά οι γονείς ώστε να παραλάβουν την γνωμάτευση. Η γνωμάτευση εκδίδεται σε 3 αντίγραφα. Ένα αντίγραφο θα σταλεί στο σχολείο φοίτησης του μαθητή, ένα θα παραλάβουν οι γονείς και το τρίτο θα παραμείνει στον ατομικό φάκελο του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Σε περίπτωση που ο γονέας δεν συμφωνεί με την γνωμάτευση και δεν την υπογράψει, και τα τρία αντίγραφα θα παραμείνουν στον ατομικό φάκελο του μαθητή .

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΜΟΝΟ ο γονέας ή κηδεμόνας που έχει την επιμέλεια του παιδιού έχει και το δικαίωμα παραλαβής της γνωμάτευσης, επιδεικνύοντας την ταυτότητά του.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση