Έντυπα παραπομπής

Για την παραπομπή μαθητών στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Νομού Ηρακλείου απαιτούνται τα παρακάτω έντυπα, τα οποία και αποστέλλονται ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ (ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1, 71409) στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από το σχολείο φοίτησης του μαθητή :

 

 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 1. Αίτηση Διάγνωσης και Aξιολόγησης του γονέα (συμπληρώνεται από τον γονέα)
 2. Φόρμα αναφοράς για τον νηπιαγωγό (για παιδιά 1,5 – 5 χρονών) (συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)
 3.  Παιδαγωγική περιγραφική έκθεση νηπιαγωγού (συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)
 4.  Βραχύχρονο-πρόγραμμα-παρέμβασης (συμπληρώνεται από τους εμπλεκόμενους)
 5. Ενημέρωση ενεργειών στο σχολείο για τον μαθητή (συμπληρώνεται από τον διευθυντή του σχολείου)
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα

 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 1.  Αίτηση Διάγνωσης και Aξιολόγησης του γονέα (συμπληρώνεται από τον γονέα)
 2. Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (για μαθητές 6-18-χρονών) (συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)
 3. Παιδαγωγική περιγραφική έκθεση πρωτοβάθμιας (συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)
 4. Βραχύχρονο-πρόγραμμα-παρέμβασης (συμπληρώνεται από τους εμπλεκόμενους)
 5. Ενημέρωση ενεργειών στο σχολείο για τον μαθητή (συμπληρώνεται από τον διευθυντή του σχολείου)
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα

 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 1.  Αίτηση Διάγνωσης και Aξιολόγησης του γονέα (συμπληρώνεται από τον γονέα)
 2. Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (για μαθητές 6-18-χρονών) (συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)
 3. Παιδαγωγική περιγραφική έκθεση δευτεροβάθμιας (συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)
 4.  Βραχύχρονο-πρόγραμμα-παρέμβασης(συμπληρώνεται από τους εμπλεκόμενους)
 5. Ενημέρωση ενεργειών στο σχολείο για τον μαθητή (συμπληρώνεται από τον διευθυντή του σχολείου)
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση