Σεπ 25 2011

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ου Γ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος: 2011-12   ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

« Επίδραση των ακτινοβολιών στην υγεία του ανθρώπου »

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑ-

ΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Μπακολίτσας Κώστας ΠΕ04(04)

Βιολόγος

3 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Σκοπός της έρευνας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές σε ποιες ακτινοβολίες εκτίθενται καθημερινά, ποιες είναι οι πηγές τους, τι συνέπειες έχουν αυτές στην υγεία τους και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να προστατευτούν.

Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων είναι κομβικό σημείο της ερευνητικής διαδικασίας, γιατί αποτελούν άριστα κριτήρια για την αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, καθορίζουν τα μέσα και τις διαδικασίες της έρευνας και προωθούν την κατανόηση και την παραγωγή της γνώσης, όταν εστιάζουν σε αξιολογήσεις, γενικεύσεις, ιεραρχήσεις, κατηγοριοποιήσεις, κρίσεις, προβλέψεις, προγραμματισμούς, προτάσεις επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμούς, σχέσεις αιτιώδεις / χρονικές / συγκριτικές, ταξινομήσεις, υποθέσεις, διαμόρφωση σχημάτων περιγραφής και ερμηνείας ή αιτιολόγησης καταστάσεων, διαδικασιών και φαινομένων και οπτικοποιήσεις γνωσιακού περιεχομένου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

 • Ποια είναι τα είδη ακτινοβολιών;
 • Ποιο είναι το εύρος συχνοτήτων σε κάθε είδος ακτινοβολίας;
 • Ποιες είναι οι πηγές αυτών;
 • Ποια είναι τα όργανα εντοπισμού και μέτρησης αυτών;
 • Μπορούμε σε επίπεδο σχολικής μονάδας να κάνουμε τέτοιου είδους μετρήσεις;
 • Ποια είναι τα όρια επικινδυνότητας αυτών για την υγεία των ανθρώπων;
 • Ποιες είναι συνέπειες στην υγεία μας από την έκθεση σε καθένα είδος ακτινοβολίας;
 • Υπάρχουν επιδράσεις σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς;
 • Υπάρχουν τρόποι πρόληψης;
 • Ποιοι είναι οι τρόποι προφύλαξης;
 • Ποιες έρευνες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τι αποτελέσματα έδειξαν;
 • Υπάρχει αντίλογος;
 • Ποιες είναι οι προτάσεις προς τους μαθητές για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών από την έκθεση στις ακτινοβολίες;

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

(κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π.)

Οι μαθητές καθημερινά εκτίθενται σε ένα πλήθος ακτινοβολιών που ή δεν γνωρίζουν τις πηγές τους ή δεν γνωρίζουν τις συνέπειές τους.

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη διενέργειας έρευνας από τους ίδιους, με σκοπό να  ανακαλύψουν, να πληροφορηθούν και να αυτοπροστατευτούν από όλους τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους.

Η έρευνα αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία να εμπεδώσουν όλα αυτά που θα διδαχθούν παράλληλα στο μάθημα της Βιολογίας για την δομή και τη λειτουργία του Ανθρώπινου σώματος.

Τελικά θα μάθουν να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες στις μετρήσεις ακτινοβολιών, να οργανώνουν και να αναλύουν τα δεδομένα τους, να αναζητούν πληροφορίες από πηγές, να κοινωνικοποιούνται μέσω της διενέργειας έρευνας σε ομάδες πληθυσμού ή λήψης συνεντεύξεων, να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα κ.λ.π.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ

Μεθοδολογία

v Βιβλιογραφική αναζήτηση

v Ερωτήσεις – σταυρόλεξο – ακρωνύμιο

v Ανάγνωση κειμένου.

v Συζήτηση

v Συγκρίσεις

v Οπτικοακουστικά μέσα

v Αποσαφήνιση αξιών

v Έρευνα

v Χαρτογράφηση έννοιας

v Πειραματική μέθοδος

v Αφήγηση Ιστορίας

v Μέθοδος project

v Μελέτη πεδίου

v Επίλυση προβλήματος:

 • Εντοπισμός και διερεύνηση του προβλήματος
 • Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων
 • Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή της πιθανής / ρεαλιστικής λύσης
 • Επιλογή της κατάλληλης λύσης

v Μελέτη περίπτωσης:

 • Σχέση του θέματος με καταστάσεις που οι μαθητές  αντιμετωπίζουν στη ζωή τους
 • Εντοπισμός και διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης
 • Διερεύνηση απόψεων
 • Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή απόφασης

v Επισκόπηση απόψεων :

 • Ερωτηματολόγιο :διερευνούμε:
  • ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν;
  • ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν;
  • ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
  • ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
  • ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
  • Συνέντευξη : ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
   • Δομημένη : (προκαθορισμένο περιεχόμενο, αριθμός και σειρά ερωτήσεων)
   • Μη δομημένη ( μια μορφή ελεύθερης συζήτησης)
   • Εστιασμένη συνέντευξη (εξετάζει συγκεκριμένα θέματα με συστηματικό τρόπο)

v Παιχνίδι ρόλων :

Εκπαιδευτική τεχνική – εργαλείο, που βάζει τους εκπαιδευόμενους να υποδυθούν ρόλους (που αντιπροσωπεύουν κοινωνικές ομάδες ή άλλα βιοτικά μέρη) που σχετίζονται με μία κατάσταση – πρόβλημα και προσομοιώνεται σε πραγματικές συνθήκες. Συνδυάζει την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων με τη συνεργατική και βιωματική μάθηση

v Αντιπαράθεση απόψεων

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Γεωπαθολογία: Προστασία από γήινες και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, Συγγραφέας: Γεράρδη Δωροθέα, Εκδότης: Etra
 2. Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο. Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ, Συγγραφέας: Χουτζαίος Γεώργιος Μ., Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση
 3. Ραδιοβιολογία ακτινοβολίες και ζωή, Εκδότης: Συμμετρία, Προστασία από τις πυρηνικές ακτινοβολίες , Συγγραφέας: Λεωνίδης Δημ. Ι., Εκδότης: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Σειρά: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 4. Ιατρική φυσική, Στοιχεία γενικής φυσικής και εφαρμογές στην ιατρική, υπέρηχοι, laser, MRI, βιο-μηχανολογία, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, Τόμος: 2, Συγγραφέας: Κουφογιάννης Δημήτριος, κ.ά., Μολυβδά – Αθανασοπούλου Ελισάβετ, Σιούντας Αναστάσιος, Εκδότης: University Studio Press
 5. Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Λιολιούσης, Κώστας Θ.
 6. Κοσμική ακτινοβολία, Χριστοπούλου – Μαυρομιχαλάκη, Ελένη
 7. Πεδία ακτινοβολιών
 8. Πώς επιδρούν στο σώμα σας, πώς να βοηθηθείτε, Weidel, Luise
 9. Kινητό τηλέφωνο και υγεία, Πιθανοί κίνδυνοι και τρόποι προστασίας, Λιολιούσης, Κώστας Θ.

10. Το ζην επικινδύνως, Πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων στην καθημερινή ζωή, ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση