Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια ή Τα τρία γουρουνάκια   Link προβολής σχετικού βίντεο: ( https://www.youtube.com/watch?v=e_Lxz8GqNSM και  https://www.youtube.com/watch?v=37igmafzcYA )   Μακέτα σχεδίασης:   Ψηφιακή αφήγηση με Power Point:

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για […]