τα ζώα της αυλής

Στόχοι

Οι μαθητές:
Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν βασικά κατοικίδια ζώα, ζώα που ζουν στα δάση, στη θάλασσα και στο γλυκό νερό, κυρίως στις λίμνες και στα ποτάμια.
Να ταξινομούν ζώα με κριτήριο τον τρόπο αναπαραγωγής τους.
Να γράφουν ορθογραφημένα το όνομα των ζώων που αναγνωρίζουν.
Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των λογισμικών Kidspiration, Tuxpaint και Hot Potatoes και γενικότερα του Η/Υ.
Να εξοικειωθούν με την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εικόνων μέσω του διαδικτύου.
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών.
Να συνεργαστούν στα πλαίσια της μικρής ομάδας και να διαπραγματευτούν.
Να δημιουργήσουν μια σχετική με το θέμα ζωγραφική σύνθεση με τη χρήση του λογισμικού Tuxpaint.
Να συμπληρώσουν ένα σχετικό με το θέμα σταυρόλεξο με χρήση του λογισμικού Hot Potatoes.
Να δημιουργήσουν φωτοκολάζ με εικόνες ζώων που θα συγκεντρώσουν από το διαδίκτυο.
Να απολαύσουν στα πλαίσια της μουσικής την ακρόαση ενός μουσικού παραμυθιού, με τίτλο «Το σχολείο των ζώων», παραγωγή ACROASIS.
Υλικά
Για την υλοποίηση του σεναρίου, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν:
φύλλα εργασίας που έχει προετοιμάσει ο δάσκαλος
τα λογισμικά Kidspiration, Tuxpaint και Hot Potatoes με τη χρήση Η/Υ
βιβλία και περιοδικά που βρίσκονται στην τάξη και προσφέρουν δυνατότητες στο μαθητή να ολοκληρώσει την εργασία του
χαρτόνια για τη δημιουργία φωτοκολάζ
CD για την ακρόαση μουσικού παραμυθιού
το σχολικό βιβλίο του μαθητή
Χρονισμός και διάρκεια
Η διάρκεια του σεναρίου εξαρτάται από το επίπεδο των μαθητών, τον αριθμό τους, την τυχόν προηγούμενη εμπειρία τους σε ανάλογες δραστηριότητες, καθώς και από το βάθος στο οποίο επιλέγει να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός.
Στο σενάριο που παρουσιάζεται, θεωρείται ότι:
α) Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί την ώρα του μαθήματος της «Μελέτης περιβάλλοντος».
Β) Τα φύλλα εργασίας και δραστηριότητες θα προετοιμαστούν από το δάσκαλο.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου 3 διδακτικές ώρες.

Ο ρόλος του δασκάλου:
Είναι ο σύμβουλος, ο εμψυχωτής, ο διευκολυντής της διαδικασίας. Ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών και φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό.
Τα λάθη και οι απορίες των μαθητών κατά τη χρήση των λογισμικών και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ευκαιρίες για μάθηση και να μην εκλαμβάνονται ως αποτυχίες.