χωρίς τίτλο


Χωρίς λόγια...

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε

Εφαρμογές της Γεωθερμίας

Στα πλαίσια  υλοποίησης project

 με θέμα τις εφαρμογές της γεωθερμίας

στην αρχιτεκτονική και τις γεωργικές καλλιέργειες

(θερμοκήπια, απολυμάνσεις εδάφους), θα σας

 παρακαλούσα, αν υπάρχουν στην περιοχή

σας, τέτοιες εφαρμογές να με ενημερώσετε.�

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε