ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ : ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ‘ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ ’ ΤΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΕΝΌΤΗΤΑ: Μίαν εσπέραν καθώς…Ήξερε καλώς να κολυμβά (σ.168-171)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.Ποια λαογραφικά στοιχεία υπάρχουν στο απόσπασμα και πώς προσφέρουν στον ηθογραφικό χαρακτήρα του διηγήματος; (μον. 20)

2.Ποιο είναι το δραματικό απρόοπτο της ενότητας το οποίο και θα προωθήσει τη δράση; (μον. 20)

3. Να αναφέρετε τρεις αφηγηματικές τεχνικές και να σχολιάσετε τη λειτουργία τους. (μον. 20)

4. «Δεν θα μου έκανε ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσαν ,δεν θα εχόρταινα ποτέ το κολύμβημα , αν δεν είχα την έννοιαν του κοπαδιού μου»: να σχολιασθεί η φράση σε 120 λέξεις. (μον. 20)

5.Ποια στοιχεία της ενότητας δημιουργούν ερωτική περιρρέουσα / διάχυτη ατμόσφαιρα; (μον.20)

Αφήστε μια απάντηση