Τανγκράμ. Ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Το τανγκράμ (Tangram) είναι ένα κινέζικο παιχνίδι τύπου puzzle, που αποτελείται από επτά κομμάτια τα λεγόμενα τανς (tans) τα οποία όταν τοποθετηθούν κατάλληλα μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένα σχήματα. Ο στόχος είναι να καλύψεις το σχήμα με τα επτά κομμάτια, έτσι ώστε το σχήμα αυτό να περιέχει όλα τα κομμάτια και κανένα να μην καλύπτει το άλλο.

Οδηγίες παιχνιδιού:
-Χρησιμοποιήστε τα 7 κίτρινα πολύγωνα για να καλύψετε την γρι φιγούρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις.
-Τα κίτρινα πολύγωνα στρίβουν (κατά 45 μοίρες) κάνοντας αριστερό κλικ επάνω τους. Επίσης μπορούμε να μεταφέρουμε κίτρινα πολύγωνα με κλικ και σύρσιμο.
-Επιλέξτε με τα βελάκια στην επάνω αριστερή γωνία, μία από τις διαφορετικές γρι φιγούρες που θέλετε να καλύψετε. Αν δυσκολεύεστε, μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε κίτρινο πολύφωνο στο βοηθό σας, στην κάτω δεξιά γωνία. Πάντως, όσο λιγότερη βοήθεια έχετε τόσο καλύτερα …

Χωρίς σχόλια

    • Γεια σου Παύλο, Χρόνια Πολλά! Το τάνγραμ και όλα τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά παιχνίδια εξασκούν πολλές ικανότητες και δεξιότητες! Βοηθούν κυρίως τους μαθητές να εξασκηθούν στις ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων (διαστάσεις, εμβαδόν κλπ), να συνειδητοποιήσουν ότι με τη μεταφορά και την περιστροφή των σχημάτων κάποιες ιδιότητες τους παραμένουν αναλλοίωτες, να μάθουν να δίνουν προσοχή, να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά, να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια.

Αφήστε μια απάντηση