Διαδραστικές προσομοιώσεις PhET στα Μαθηματικά.

Το PhET παρέχει διασκεδαστικές, διαδραστικές, προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων, δωρεάν. Πρόκειται για βασισμένη σε έρευνα προσέγγισή -που ενσωματώνει ευρήματα από προηγούμενες έρευνες- ενεργοποιεί τους μαθητές, ώστε να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων της πραγματικής ζωής και της υποκείμενης σε αυτά επιστημονικής γνώσης και να εμβαθύνουν στον φυσικό κόσμο.

Το PhET διεξάγει έρευνα τόσο για τη σχεδίαση όσο και για τη χρήση των διαδραστικών προσομοιώσεων, προκειμένου να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα:

  1. Ποια χαρακτηριστικά καθιστούν αυτά τα εργαλεία αποτελεσματικά για τη μάθηση και γιατί;
  2. Πώς εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με αυτά τα εργαλεία για να μάθουν και ποιες επιδράσεις έχει αυτή η διαδικασία;
  3. Πότε, πώς και γιατί αυτά τα εργαλεία είναι αποτελεσματικά σε μια ποικιλία μαθησιακών περιβαλλόντων;

Τι είναι το PhET:

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί (στα αγγλικά)

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα:

«Οι προσομοιώσεις του PhET μπορούν να αντικαταστήσουν ένα πραγματικό εργαστήριο;»

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, δείχνουν ότι οι προσομοιώσεις του PhET είναι περισσότερο αποτελεσματικές για την εννοιολογική κατανόηση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ακόμη στόχοι τους οποίους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν οι προσομοιώσεις.

«Πού και πότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσω προσομοιώσεις PhET;»

Έχει παρατηρηθεί ότι οι προσομοιώσεις του PhET είναι πολύ αποτελεσματικές στις διαλέξεις, στις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην τάξη, στο εργαστήριο ή στις κατ’ οίκον εργασίες. Είναι σχεδιασμένες να έχουν λίγο κείμενο, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε μάθημα.

Τα άμεσα ενδιαφέροντά του  PhET είναι:

Χρήση αναλογιών για κατανόηση: Οι μαθητές χρησιμοποιούν αναλογίες στις προσομοιώσεις ώστε να αποκτήσουν ειρμό σκέψης και να εξοικειωθούν με μη οικεία φαινόμενα. Οι αναπαραστάσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρήση των αναλογιών από τους μαθητές.

Οι προσομοιώσεις ως εργαλεία αλλαγής των πρακτικών της τάξης:
Οι προσομοιώσεις σχηματίζονται από τις κοινωνικο-πολιτιστικές πρακτικές της επιστήμης, ωστόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν τις παραδοσιακές πρακτικές και δομές με βάση τις οποίες οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία.

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προσομοιώσεων που προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση: Οι αρχές σχεδίασης φανερώνουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των προσομοιώσεων που τις καθιστούν παραγωγικά εργαλεία για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Επίσης, σχεδιάζουμε να μελετήσουμε με λεπτομέρειες κατά πόσο κάθε χαρακτηριστικό συγκρούεται με την κατανόηση των μαθητών.

Ένταξη των προσομοιώσεων στις κατ’ οίκον εργασίες: Οι προσομοιώσεις διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν συναντάμε στα περισσότερα διδακτικά εργαλεία (διαδραστικότητα, κινούμενη απεικόνιση, δυναμική ανατροφοδότηση, επιτρέπει την ανακαλυπτική μάθηση).

Δείτε τις προσομοιώσεις στα Μαθηματικά εδώ

Ισίδωρος Γλαβάς

Αφήστε μια απάντηση