Ελληνιστικά χρόνια. Ενότητα 4η

  Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

kef35

 

Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου .                     

 

kef36

   

Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια   

           .                                                                                                 

kef37

                                                                                  Οι τέχνες  και τα γράμματα                              στα ελληνιστικά χρόνια 

 

 

Δημοσιεύθηκε στην ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.