Ψηφίστηκε ο Νόμος για τα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ.Τα βασικά σημεία για τα μαθηματικά (Διορθωμένο-Συμπληρωμένο)

Νόμο αποτελεί πλέον το κατατεθέν Σ/Ν: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.» Ψηφίστηκε με 65 συνολικά νομοτεχνικές βελτιώσεις και ορισμένες τροπολογίες -προσθήκες . Σε ό,τι αφορά τα Μαθηματικά επισημαίνουμε ότι:

1.  Μαθηματικά των ΓΕ.Λ. (άρθρο 2 με τις τροποποιήσεις)

α. Το ποσοστό 50% των θεμάτων στην Α΄, Β΄τάξη των ΓΕ.Λ. θα είναι με την διαδικασία της  κλήρωσης (ηλεκτρονική ανά σχολείο μόνο για την προαγωγή από την Β΄στην Γ΄τάξη) από την διαβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων του νεοσύστατου Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.Το ποσοστό των θεμάτων στην Γ΄τάξη (ενδοσχολικές εξετάσεις) θα είναι 50% από την τράπεζα θεμάτων και 50% επιλογή του διδάσκοντα/ντων.Το ποσοστό των θεμάτων στις πανελλήνιες εξετάσεις από την τράπεζα θεμάτων θα είναι 50% και 50% από την ΚΕΕ.(Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων)

β. Τα μαθηματικά της Α΄τάξης των ΓΕ.Λ. αποτελούνται από τους κλάδους Άλγεβρα και Γεωμετρία και ορίζεται η διδασκαλία τους σε 3 διδακτικές ώρες στην Άλγεβρα και 2 διδακτικές ώρες στην Γεωμετρία (Δεν ισχύει δηλαδή η μέχρι τώρα εναλλαγή των διδακτικών ωρών 3/2 και 2/3 ανά τετράμηνο).Αυτό ισχύει από την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014. Στην Β΄τάξη ομοίως σε 3 διδακτικές ώρες στην Άλγεβρα και 2 διδακτικές ώρες στην Γεωμετρία (από την επόμενη σχοιλική χρονιά).

γ. Τα Μαθηματικά και στις 3 τάξεις (Α΄και Β΄ και Γ΄των ΓΕ.Λ. και αντίστοιχα των εσπερινών ΓΕ.Λ.) επηρεάζουν την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη και την απόλυση των μαθητών από την Γ΄τάξη αφού ορίζεται ότι ο μαθητής (πέραν του Μέσου όρου του Βαθμού Προαγωγής ή απόλυσης τουλάχιστον 10) θα πρέπει να έχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστο 10 σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο (δηλαδή τουλάχιστον 10  στην Άλγεβρα και τουλάχιστον 10 στην Γεωμετρία ξεχωριστά).Το ίδιο ισχύει και με τα μαθήματα προσανατολισμού για την Β΄και Γ΄τάξη. Στην περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει (ενώ ισχύει ο Προαγωγικός Μέσος Όρος) ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτικές εξετάσεις  στα μαθήματα που υστέρησε (Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας). Παραμένει όμως ο εναίος βαθμός του μαθήματος «Μαθηματικά» ως ο Μέσος Όρος των δύο κλάδων (Άλγεβρας και Γεωμετρίας) στις άλλες περιπτώσεις.Για τα άλλα μαθήματα η βάση είναι το 08.

δ. Η κατανομή των διδακτικών ωρών  μαθηματικών είναι κατά τάξη:

Α΄τάξη   (5):

3 δ.ω. Άλγεβρα, και 2 δ.ω. Γεωμετρία.

Β΄τάξη : (7) :

Γενικής Παιδείας: 5 (3 δ.ω Άλγεβρα και 2 δ.ω Γεωμετρία)

Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2

Γ΄τάξη: (16)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: 8

Μαθηματικά Προσανατολισμού: 8

2. Μαθηματικά των ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 8 με τις τροποποιήσεις)

α.Καταργείται (δυστυχώς!!) το υποστηρικτικό μάθημα μαθηματικών στην Α΄και Β΄τάξη.

β. Η κατανομή των διδακτικών ωρών είναι:

Α΄τάξη: 4 (3 δ.ω. Άλγεβρα και 1 Γεωμετρία)

Β΄τάξη: 3 (2 δ.ω. Άλγεβρα και 1 Γεωμετρία)

Γ΄τάξη: 3 (2 δ.ω. Άλγεβρα και 1 Γεωμετρία)

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στα ΑΕΙ-ΤΕΙ ισχύουν ότι και στα ΓΕ.Λ.

Κάντε κλικ στον επόμενο σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρο τον Νόμο που ψηφίστηκε (από τα πρακτικά την Βουλής όπου μένουν να γίνουν συντακτικές και ορθογραφικές διορθώσεις πριν την δημοσίευση του στο ΦΕΚ).

Νόμος για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Σημείωση από τον Σχολικό Σύμβουλο:

Βλέπουμε  ότι στα ΕΠΑ.Λ.

α.Καταργείται το «μάθημα υποστήριξης των μαθηματικών»(όπως και των Νέων Ελληνικών) που ήταν από τις δομές που είχαν επιτυχία στην απόδοση των μαθητών και αυτό προέκυπτε και από τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών που δίδασκαν το μάθημα και από τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων.

β. Η Γεωμετρία διδάσκεται πλέον μόνο 1 ώρα την εβδομάδα και υποβαθμίζει  με τον τρόπο αυτόν την γενικότερη μαθηματική παιδεία στους μαθητές, όταν ως μάθημα είναι αυτό που  κατεξοχήν καλιεργεί την φαντασία, την δημιουργικότητα και την πνευματική άσκηση .

Και για τα δύο παραπάνω εκφράζουμε την αντίθεση μας και διεκδικούμε την επαναφορά τους στην διδασκαλία.

Καραγιάννης Ιωάννης

 

 

 

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ.MΔΕ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου. Συγγραφέας βιβλίων μαθηματικών -Ιστορίας και Διδακτικής.


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση