Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013: Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς  2013

Μαθηματικός Περιηγητής

Δείτε ολοκληρωμένα τις παραγράφους 2.3 έως 2.7 στο κεφάλαιο των παραγώγων της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καθώς και το 2ο κεφάλαιο στα μαθηματικά Γενικής Παιδείας (Στατιστική) με διαγωνίσματα και θεωρία. Το υλικό προέρχεται από τους μαθηματικούς Ι. Παπαζή, Βλάστο Αιμίλιο, Γεώργιο Τσίκλο και Μπάμπη Στεργίου. Την γενική επιμέλεια έχει ο Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ι. Καραγιάννης.

1. Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Διαγωνίσματα(2) Παράγωγοι

Διαγώνισμα (έως ρυθμό μεταβολής)

θεωρία(ορισμοί ,αποδείξεις)

Ψηφιακό υλικό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

2. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Διαγώνισμα (Στατιστική)-Γ. Τσίκλος

Ψηφιακό Σχολείο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Μαθηματικός Περιηγητής          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
...