Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς  Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 1 3

Μ α θ η μ α τ ι κ ό ς  Π ε ρ ι η γ η τ ή ς

Δείτε ολοκληρωμένα τις παραγράφους 2.1 και 2.2 του Κεφαλαίου 2 (παράγωγοι) στην Ανάλυση της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καθώς και στο Κεφάλαιο 2 (Στατιστική) στα Mαθηματικά Γενικής Παιδείας με μεθοδική παρουσίαση της θεωρίας, ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων. Το παρακάτω υλικό προέρχεται από τους μαθηματικούς Ιωάννη Παπαζή, Δημήτρη Αργυράκη και Γεράσιμο Κουτσανδρέα.

1. Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (Θεωρία και ασκήσεις)-Ι.Παπαζής

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.-Ι Παπαζής

Χρήσιμο Τυπολόγιο (www.Mathnet.eu)

2. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Τυπολόγιο Στατιστικής (www.Mathnet.eu)

Σημειώσεις Στατιστικής (Αργυράκης και Κουτσανδρέας)

Ψηφιακό Σχολείο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Σημείωση: Το μέχρι σήμερα δημοσιευμένο υλικό υπάρχει στην σελίδα «Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013″

;


Σχολιάστε

Copyright © Μαθηματικός Περιηγητής-Καθημερινή μαθηματική ενημέρωση και υποστήριξη     Σχεδιάστηκε από WPDesigner    Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top