Συμλήρωση-Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών Λυκείου»

Συμπλήρωση-τροποποίηση του Π.Δ. «Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου»πριν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών Λυκείων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αυτό το Π.Δ. δεν επηρεάζει τον τρόπο εξέτασης των μαθητών στα μαθηματικά. Διευκρινίζονται τα παρακάτω: 1.Το μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. O τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με […]

;
Copyright © Μαθηματικός Περιηγητής          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top