Συμλήρωση-Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών Λυκείου»

Συμπλήρωση-τροποποίηση του Π.Δ. «Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου»πριν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών Λυκείων δημοσιεύτηκε …

Read More