ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  1. Διδακτική και Μεθοδολογία στα ολοκληρώματα
  2. Επανάληψη στα Μαθηματικά Β΄ Λυκείου
  3. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Α΄τεύχος)
  4. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (Β΄ τεύχος)
  5. Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού  Γ΄ Λυκείου (Α΄έκδοση)
  6. Επανάληψη στα μαθηματικά Γ΄ Λυκείου (Β΄ έκδοση)