ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

  • Τίτλοι Μαθηματικών Βιβλίων

Διάθεση δωρεάν ψηφιακού υλικού

  • Α.  Ελληνικά

Α1. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

  1. ΧΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
  2. ΓΡΑΜΜΙΚΗ  ΑΛΓΕΒΡΑ , ΤΟΜΟΣ Α,  Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Στ. Παπασταυρίδης, Ε. Ράπτης, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2003
  3. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ , ΤΟΜΟΣ Β, Νέα Έκδοση, Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2005
  4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Μ. Μαλιάκας, Ο, Ταλέλλη, Εκδ. Σοφία 2005.

Α2. ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

1.

2.

3.

  • Β. Ξενόγλωσσα