Πίνακας Ανακοινώσεων

Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας εναλλακτικός ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων. Εκεί μπορείτε να καταχωρήσετε όλη την πληροφορία που σχετίζεται με τα μαθήματα σας, όπως (ενδεικτικά):

1. Κανόνες και ο χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος

2. Τρέχουσες ανακοινώσεις

3. Ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοση τους

4. Δραστηριότητες

5. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

6. Ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Iστολογίων σε σχέση με τους συμβατικούς πίνακες ανακοινώσεων είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών κάτι το οποίο δεν παρέχεται από τους πίνακες ανακοινώσεων. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και να προτείνουν ιδέες, ως μέσο αποδοτικότερης διδασκαλίας.

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων